Zoef

Zoef tijdens de reparatieHet museum is in het bezit van een “Nieuwendorp” roeiboot, doopnaam ZOEF. Vele jaren heeft deze in de tuin gelegen onder een zeil.
Toen de werkzaamheden begonnen voor het nieuw op te zetten ‘tuinproject’, kwam de ZOEF ter sprake. Was zij rijp voor de sloop of moest men haar opkalefateren?
Besloten werd de boot op te knappen en het bedrijf CAMARO in Werkendam werd bereid gevonden een werkplek beschikbaar te stellen voor de vrijwilligers die deze taak op zich wilden nemen. Ook het materiaal werd beschikbaar gesteld door CAMARO, waarvoor wij deze firma veel dank verschuldigd zijn.

Inmiddels is de ZOEF terug op het museumterrein.

In het kader van de Open Monumentendag op zaterdag 13 september a.s. willen we de ZOEF onder de aandacht brengen door haar volledig op te tuigen.
Mocht die dag het weer te slecht zijn, dan zal het optuigen helaas niet kunnen doorgaan.
Zoef op bestemde plaats