Zaterdag 4 april

Foto: Pascal Collin.

Nieuwe tentoonstelling: Bergen OF Baggeren.
Lang niet alle scheepswrakken worden geborgen. Soms is het veel handiger of goedkoper om ze een stukje “opzij te schuiven”, weg van de vaarweg. En soms is het vanuit milieuoverwegingen of historisch onderzoek juist belangrijk een schip zo snel mogelijk te bergen. Kom kijken en leer over de zes scheepswrakken met ieder hun specifieke locatie, lading, ligging, weersomstandigheden en bergings- of baggermethodes.

Voorpret: volg ons op facebook en instagram voor inspirerende filmpjes