Welkom

MuseumgebouwIn een prachtig historisch pand aan de Molendijk in Sliedrecht vindt u het Nationaal Baggermuseum. Dit museum is uniek in de wereld en biedt u gelegenheid kennis te maken met het heden en het verleden van het baggerbedrijf, in de bakermat Sliedrecht.

Historische en moderne modellen van baggervaartuigen vormen de kern van de vaste opstelling. Deze worden aangevuld door een fantastische verzameling oude prenten, foto’s en tekeningen. Bovendien zijn er door het museum heen opgebaggerde voorwerpen te vinden, van kanonskogels tot pijpenkoppen. De filmzaal biedt toegang tot een brede collectie films van baggerwerkzaamheden, vanaf de Zuiderzeewerken tot aan Dubai en het Palmeiland.

In het Nationaal Baggermuseum is voor jong en oud van alles te beleven. We zien u graag komen.

W. Bos
Ir. W. Bos

In 1958 lanceerde Ir. W. Bos als eerste de gedachte dat het voormalige Sliedrechtse raadhuis in de Kerkbuurt geschikt zou zijn voor een aan Sliedrecht gewijd museum met veel aandacht voor de baggerij. Na veel enthousiaste reacties uit het bedrijfsleven en de plaatselijke bevolking werd in 1962 het raadhuis aangekocht, waarna het na restauratie en inrichting in 1964 als ‘Sliedrechts Museum’ werd geopend.

In de loop der jaren nam het bezit van het museum zo toe, dat Prof. Ir. W.A. Bos in 1971 met de gedachte kwam een afzonderlijk baggermuseum te stichten. Particulieren en bedrijfsleven waren wederom bereid dit idee financieel te steunen en binnen een jaar waren de plannen rond. Alles wat met baggeren te maken had werd uit de Kerkbuurt te Sliedrecht naar het pand aan de Molendijk 16 overgebracht. Op 23 juni 1973 opende Ir. H.T. den Breejen, de toenmalige voorzitter van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, met een speech in de raadzaal het nieuwe baggermuseum.

Door overlijden van de laatste bewoonster, kwam in 1974 het pand Molendijk 204 leeg. Dit huis van de familie Volker leek uitermate geschikt voor het baggermuseum. Het bleek mogelijk het pand te huren van de nieuwe eigenaar Stichting ‘De Baggeraar’ – inmiddels ‘Stichting Vrienden van het Nationaal Baggermuseum’ . Deze stichting heeft het huis van de erven ter beschikking gekregen voor het museum. Na enkele aanpassingen in het huis en verhuizing van de collectie werd het nieuwe baggermuseum in 1976 geopend door Ir. A.G. Maris, oud directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

In 1978 werd het ‘Koetshuis’, zo genoemd vanwege de gevelversiering, gerestaureerd en van een waterbassin voorzien, zodat werkende modellen gedemonstreerd kunnen worden. Twee jaar later werd het, voormalig kantoor van de Koninklijke Maatschappij tot Uitvoeren van Openbare Werken Adriaan Volker N.V. aan de Molendijk 208 aangekocht. In 1982 werd het gebouw officieel in gebruik genomen als archief en bibliotheek. Inmiddels biedt dit gebouw plaats aan de bibliotheek, het archief, depots en kantoren.

In 1995 werd het museum uitgebreid, wederom dankzij de steun van vele bedrijven. Deze nieuwbouw herbergt onder andere een riante entreehal, een koffiezaal, toiletten, een filmzaal en een goede ruimte voor wisselexposities.

In dit geheel groeide het inmiddels ‘Nationaal Baggermuseum’ tot een uniek museum uit, mede door de inzet van de vele vrijwilligers, donateurs, begunstigers en subsidiegevers.