Volvox Olympia

In 2010 kwam het museum in bezit van het door Modelbau Ihrenfeld & Berkefeld te Hamburg gemaakte model van de sleephopperzuiger Volvox Olympia. Het model werd door Van Oord Nederland BV in bruikleen geschonken.

De sleephopperzuiger Volvox Olympia, gebouwd bij Van der Giessen de Noord in Krimpen aan de IJssel en op 8 februari 2003 daar te water gelaten, werd afgebouwd bij IHC Holland NV in Kinderdijk.
Ze heeft een hopper van 4750 m 3 met aan stuurboord een zuigbuis voor maximaal 32 meter diepte.
Het schip wordt vooral gebruikt voor onderhouds- en verdiepingswerkzaamheden in kleinere havens en is ook uitgerust met een walpersinstallatie voor landwinning.