Versailles aan de Schelde

Woensdag 30 mei a.s. geeft Anna van Suchtelen, telg uit de baggerfamilie Van Hattum, een lezing over haar onlangs verschenen boek ‘Versailles aan de Schelde’ in het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht. Zaal open 19:15 uur, aanvang lezing 19:30 uur. Toegang twee euro, inclusief een kop koffie of thee.

NBM ZorgvlietDe Sliedrechter J.C. van Hattum (1837-1909) bouwde vanuit het griendbedrijf van zijn vader een belangrijk baggerbedrijf. Zo werd in 1882 een groot werk aangenomen in Argentinië voor de aanleg van een haven. Van Hattum was een reislustig man. In 1860 zocht Van Hattum dijkwerkers in Ellewoutsdijk, Zuid-Beveland. Daar maakte JC, zoals hij doorgaans werd genoemd, kennis met de dochter van de notaris en trouwde met haar in 1862. Er wordt een zomerhuis gebouwd in Ellewoutsdijk dat langzaam uitgroeit tot een paleis in Moorse stijl.
Overigens, in het boek ‘Verbonden met Sliedrecht’ van ir. W. Bos Jzn wordt de echtgenote van JC de dochter van de burgemeester genoemd.

In het boek ‘Versailles aan de Schelde’ vertelt schrijfster Anna van Suchtelen over de levens van drie vrouwen, de echtgenotes van drie generaties baggeraars. De auteur van dit boek beschrijft de geschiedenis van het paleis in de Zeeuwse klei vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. Wat houdt het in om lid van deze familie te zijn? Wat vormt je basis en wat geef je door? En wat betekent het geworteld te zijn op een bepaalde plek? In het boek worden verschillende binnen- en buitenlandse reizen besproken waarmee de baggerfamilie Van Hattum en met name JC baggerwerken heeft aangenomen.

Over het buiten ‘Zorgvliet’, alias ‘Versailles aan de Schelde’, komt Anne van Suchtelen op 30 mei een lezing houden in het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht. Het boek wordt tevens te koop aangeboden en de schrijfster signeert.