Uit onze collectie

Op de afbeelding is het baggeren van de Waalhaven te Rotterdam, 1912 door een aantal baggervaartuigen met elevatorbakken van de firma L. Volker in Sliedrecht, te zien.

Op 13 juni 1907 nam de gemeenteraad van Rotterdam het besluit tot het aanleggen van de Waalhaven en tot onteigening daartoe van de polder Robbenoord en Plompert. Een deel van de weggegraven grond werd geborgen in het zuidelijke deel van deze polders later de plek voor vliegveld Waalhaven (1919).

Een ander deel werd gebruikt voor de aanleg van het Kralingse Bos. De werkzaamheden zouden tot in de jaren’30 duren.

De Waalhaven is een van de gegraven havens aan de linker Maasoever van Rotterdam. De Waalhaven mondt uit in de Nieuwe Maas en is daardoor via het Scheur en de Nieuwe Waterweg direct met de zee verbonden.