Stormvloedkering Hollandse IJssel

De Stormvloedkering Hollandse IJssel is het model van de maand juni in het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. In januari 1954, elf maanden na de watersnoodramp van 1953, werd aangevangen met de baggerwerkzaamheden voor de bouw van de Stormvloedkering Hollandse IJssel. In oktober 1958 werd de stormvloedkering in gebruik genomen. De stormvloedkering is gebouwd in de Hollandse IJssel ter hoogte van Capelle en Krimpen aan den IJssel.

Er zijn twee beweegbare schuiven geplaatst tussen betonnen torens van 45 meter hoog. De schuiven zijn elk ruim tachtig meter breed en elf en een halve meter hoog. Bij extreme hoogwater stand kunnen de schuiven worden neergelaten tot op de bodem van de Hollandse IJssel. De scheepvaart kan in dat geval passeren via het sluizencomplex dat in het bouwwerk is opgenomen. Het Nationaal Baggermuseum bezit een natuurgetrouw model van deze stormvloedkering, gemaakt door de Sliedrechter Nijs Baan. De schuiven, de sluizen en de bascule brug van het model zijn beweegbaar en kunnen met knoppen bediend worden. In 2013 zal het zestig jaar geleden zijn dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp van februari 1953. De Stormvloedkering Hollandse IJssel is de eerste maatregel die werd uitgevoerd na het aannemen van de Deltawet. In de maand juni staat dit model in de schijnwerpers.