Professor in de aardwetenschappen schetst een beeld van water en zand

Vorige week zaterdag 9 april stond als afsluiting van de Museumweek het thema “Water en zand” centraal in het Nationaal Baggermuseum. Een wetenschappelijke visie op het ontstaan van de Nederlandse bodem in al haar facetten.
Professor in de aardwetenschappen, Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht heeft het aanwezige publiek haarfijn weten uit te leggen dat het baggeren zoals vroeger bedacht en noodzakelijk was, in de huidige tijd van klimaatverandering absoluut niet meer de juiste manier is.
 
Met zijn zand-wateronderzoek “De Metronoom” weet hij in een lab omgeving een werkelijkheid na te bootsen met water en zandstromen, eb en vloed. De metronoom is een zand-tafel die hij heeft ontwikkeld om het ontstaan en de beweging van rivieren na te bootsen. Zo vergaart men kennis en inzicht over hoe we op een andere manier met het water moeten omgaan. De stijging van de zeespiegel en de toevoer via de rivieren en vanaf de kustlijn spelen hier een belangrijke rol.
 
De strijd tegen het water is nog altijd actueel. Baggerbedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat proberen dankzij deze inzichten steeds meer ‘building with nature’ projecten uit te voeren en worden zich meer bewust wat het traditioneel leeg baggeren van rivieren voor (negatief) effect heeft. Het vergt veel samenwerking internationaal en interdisciplinair om de problemen die in toekomst liggen voor te blijven, zoals de verwachte stijging van de zeespiegel.
 
Een eigen “metronoom” in de Baggerpraktijktuin?
We hopen in het Baggermuseum meer met Maarten te gaan samenwerken en met het onderwijs, zowel basisschool- als vmbo- leerlingen. We willen de leerlingen een praktische leermeester bieden waardoor ook zij het gedrag van water, zee en rivieren beter leren kennen. Door middel van een speciale zandbak, een metronoom op kleine schaal, kan dit in de praktijk nagebootst worden.
Zo kan iedereen ook net zo enthousiast en geïnteresseerd raken in het vak, zoals Maarten Kleinhans dat is.