Opening WoWKeet op donderdag 21 september

L.S.

Het Nationaal Baggermuseum, Career Boost (Hoger Onderwijs Drechtsteden)[1] en diverse voortgezet onderwijsscholen[2] vormen een consortium dat de WoWKeet [Wonders of Water] bezig is te realiseren: een living lab voor de water- en scheepsbouw. Hiermee willen we bijdragen aan de instroom en het behoud van goed personeel in de waterbouw en de verdere verbetering van het imago van de sector.

Hiermee willen we zorgen voor het:

  • Aantrekken van nieuw en goed personeel met passende skills (human capital).
  • Vergroten van het innovatieve vermogen van de sector ten aanzien van actuele en urgente uitdagingen.
  • Stimuleren van professionals in de waterbouw om zich leven lang te ontwikkelen.
  • Creëren van een campus waterbouw in Sliedrecht (toekomstperspectief) samen met het Nationaal Baggermuseum en de huidige ontwikkelingen op het Plaatje in Sliedrecht.

De WoWKeet is een fysieke accommodatie naast het Nationaal Baggermuseum waar o.a:

  • Leerlingen (vo), studenten (mbo, hbo en wo), gevestigde bedrijven in water- en scheepsbouw, startups en onderzoekers leren en samenwerken aan concrete vraagstukken en innovaties in de waterbouw.
  • Themabijeenkomsten worden georganiseerd over ontwikkelingen in de sector en tussentijdse resultaten van studenten en young professionals.
  • Gevestigde bedrijven in de water- en scheepsbouw, toekomstig en nieuw talent treft, maar ook in contact komt met startups en relevante technologieën.

Het is belangrijk te melden dat onze studenten en leerlingen ook zelf een bijdrage gaan leveren bij zaken als inrichting, PR, evenmenten, IT etc. Zij worden de WoWKeet!

De WoWKeet is levensvatbaar als wij na de opstartfase het volgende gaan realiseren:

  • Een fysieke accommodatie met ruimten voor werkcolleges, challenges/keuzevakken, ontwikkeling van nieuwe producten, vergaderingen, themabijeenkomsten en netwerkborrels. Het gebouw is klaar en we werken nu hard aan de inrichting. Opening is 21 september 2023. Het is goed te noemen dat de WoWKeet een nauwe samenwerking heeft met het Nationaal Baggermuseum en dat de gebruikers van de WoWKeet volledig toegang hebben tot het museum, zijn collectie, archief, expertise etc.
  • Minimaal vier gevestigde bedrijven in de water- en scheepsbouw en/of minimaal twee relevante startups nemen langdurig deel aan innovatietrajecten met young professionals, studenten, leerlingen en onderzoekers. De leerlingen/studenten die de WoWKeet gaan bezoeken hebben allemaal interesse in de waterbouw en aanverwante diensten dus gekoppeld aan het bedrijfsleven in Sliedrecht, dit zal zonder twijfel een win-win situatie geven
  • De WoWKeet is opgezet voor minimaal 5 jaar gelet op de grote behoefte in de regio. We zijn echter van mening dat er een blijvende behoefte is aan iniatieven als de WoWKeet en daarom gaan wij uit van 10 jaar. Indien de ontwikkelingen op het Plaatje dat toestaan is het mogelijk de opzet van de WoWKeet tzt over te brengen naar de faciliteiten daar ter plekke, aan het water dus en met de mogelijkheid van een watertaxi opstapplaats.

Voor de inrichting van de WoWKeet zijn we in contact met zoveel mogelijk lokale ondernemers. Zij helpen ons met de levering van bouwmaterialen, elektrische installatie, montage keukenblok en toiletten, aanleggen van IT-infrastructuur, levering warmte pomp en/of t.z.t. zonnepanelen, meubilair en inrichting etc.

Joep Athmer

Voorzitter WoWKeet en Voorzitter NBM

[1] Hoger Onderwijs Drechtsteden is een samenwerking tussen Avans, Hogeschool Rotterdam, CHE, Inholland, Da Vinci College, Economic Development Board en gemeente Dordrecht.

[2] Stedelijk Dalton, Technasium Walburg, Oranje-Nassau, H. Duncan, Techniekhavo ’t Gilde, Griendencollege.