Avonturen van de baggeraar

In het Nationaal Baggermuseum is vanaf 26 juni 2012 een expositie te zien en te horen in een vernieuwende opzet. Het wordt een tentoonstelling die voortdurend groeit. Het thema is de “Avonturen van de baggeraar”. Het is bekend dat de baggeraar de wereld als zijn werkterrein heeft. Waar tussen Noord- en Zuidpool waterbouwkundige werken werden uitgevoerd, treft men Nederlandse baggeraars aan. Het ligt voor de hand dat deze mensen wel eens het een en ander mee maakten op de reizen van en naar het werk en aan boord van de baggerwerktuigen. Begin 1950 vertrok een Sliedrechter met zijn gezin voor langere tijd naar een groot baggerwerk in Australië. De reis met een DC3 van de KLM geschiedde in etappes en duurde vijf dagen voor men van Schiphol in Australië arriveerde. Naast de nieuwe woon- en werkomstandigheden die men tegemoet ging was de reis op zich al een heel avontuur. In de maand februari van het jaar 1970 zinkt tijdens een zware storm de sleephopperzuiger “Geopotes VIII” in de Atlantische Oceaan ter hoogte van Land End, zuidwest Engeland; alle opvarenden worden door een Nederlandse kustvaarder uit de soms zes meter hoge golven vanuit hun sloep gered. Dit zijn twee van de vele avonturen die in het Baggermuseum herbeleefd kunnen worden.

Vandaag de dag is de communicatie tussen het thuisfront en de baggeraar met behulp van smartphones en telefoonverbindingen met webcam een gewone zaak. Dat ging voorheen alleen maar via de handgeschreven brief. Ook de tijd dat de baggeraar van huis ging was aanmerkelijk langer als nu het geval is. Het Nationaal Baggermuseum wil van de vele gebeurtenissen de verhalen vertellen en zo mogelijk met beelden. In de expositiezaal wordt hiermee gestart. De verhalen tentoonstelling wordt geopend door mevrouw Jean Vlot. Deze groeiende maar vooral boeiende expositie loopt tot en met 30 oktober 2012.

Stormvloedkering Hollandse IJssel

De Stormvloedkering Hollandse IJssel is het model van de maand juni in het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. In januari 1954, elf maanden na de watersnoodramp van 1953, werd aangevangen met de baggerwerkzaamheden voor de bouw van de Stormvloedkering Hollandse IJssel. In oktober 1958 werd de stormvloedkering in gebruik genomen. De stormvloedkering is gebouwd in de Hollandse IJssel ter hoogte van Capelle en Krimpen aan den IJssel.

Er zijn twee beweegbare schuiven geplaatst tussen betonnen torens van 45 meter hoog. De schuiven zijn elk ruim tachtig meter breed en elf en een halve meter hoog. Bij extreme hoogwater stand kunnen de schuiven worden neergelaten tot op de bodem van de Hollandse IJssel. De scheepvaart kan in dat geval passeren via het sluizencomplex dat in het bouwwerk is opgenomen. Het Nationaal Baggermuseum bezit een natuurgetrouw model van deze stormvloedkering, gemaakt door de Sliedrechter Nijs Baan. De schuiven, de sluizen en de bascule brug van het model zijn beweegbaar en kunnen met knoppen bediend worden. In 2013 zal het zestig jaar geleden zijn dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp van februari 1953. De Stormvloedkering Hollandse IJssel is de eerste maatregel die werd uitgevoerd na het aannemen van de Deltawet. In de maand juni staat dit model in de schijnwerpers.