Ontwerp je eigen Marker Wad in het Baggermuseum

NBM Kerstvakantie activiteit 2017

De aanleg van de Marker Wadden in het Markermeer is weer een bijzonder stukje waterbouw in Nederland. Eilanden worden opgespoten met slib. Dat helpt de natuurontwikkeling in het Markermeer te verbeteren. Wilt u weten hoe? Kom dan naar het Baggermuseum. In de uitgebreide tentoonstelling “Building with Nature” – je mag ook zeggen: bouwen met de natuur- laten we zien hoe de Marker Wadden worden aangelegd en waarom dit vernieuwend is. De natuurkrachten wind, stroming en bezinking worden actief ingezet om dit nieuwe land te bouwen en te beheren. Ook andere voorbeeldprojecten van bouwen met de natuur zijn in deze tentoonstelling opgenomen. Zoals de Zandmotor, Mangroveherstel in Indonesië, Mordecai Island in de US en het Wervenpark in Dordrecht. De keuze voor zachte waterkeringen staat namelijk wereldwijd in de belangstelling.

NBM-Marker-Wadden-opspuitenKerstvakantie
“Ontwerp je eigen eiland in het Baggermuseum” is het thema van deze kerstvakantie. Wil jij een Marker Wad ontwerpen en als schaalmodel achterlaten in een maquette van het Markermeer? Dan moet je natuurlijk wel eerst alles te weten komen over hoe je eilanden moet maken. Welke locatie kies je? Hoe groot, welke vorm en hoeveel m3 baggerspecie heb je nodig? Bekijk eerst de film met daarin de aanleg van de Marker Wadden en beantwoordt daarna de vragen over de aanleg van verschillende eilanden die Nederlandse baggeraars in binnen- en buitenland hebben gemaakt. Antwoorden goed, dan kun je zelf de handen uit de mouwen steken. Na de kerstvakantie gaan wij de maquette met alle bijzondere vormen van Marker Wadden aanbieden aan de Vereniging Natuurmonumenten. Een inspiratiebron voor een mogelijke tweede fase Marker Wadden die na 2018 in de pijplijn zit.

Het Nationaal Baggermuseum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 14:00 tot en met 17:00 uur en zaterdag van 11:00 tot en met 17:00. In verband met Kerst en Nieuwjaar sluit het Baggermuseum zaterdag 23 december en zaterdag 30 december om 16;00 uur. Tweede Kerstdag is het museum gesloten.

Bouwen met de Natuur

Building with natureDit is de naam van de nieuwe wisselexpositie in het Nationaal Baggermuseum.
Donderdag 5 oktober om 15:00 uur opent de directeur van Vereniging Natuurmonumenten, Marc van den Tweel deze expositie.

De bezoeker kan hier zien hoe waterbouwers over de hele wereld duurzame en flexibele oplossingen bedenken voor de ontwikkeling van delta- en kustgebieden. De druk op deze gebieden neemt toe. In 2050 woont en werkt hier bijna 70% van de wereldbevolking, terwijl klimaatverandering en zeespiegelstijging juist hier de waterveiligheid van mens en dier in gevaar brengen.

Bouwen met de Natuur, internationaal aangeduid als “Building with Nature”, is een nieuw concept in de waterbouw. Natuurlijke processen, zoals wind, golven, stroming en sedimentafzetting zijn een duurzaam wapen in de strijd tegen zeespiegelstijging en erosie van kustlijnen. Tegelijk maakt dit nieuwe natuurontwikkeling mogelijk en helpt het bij meervoudig grondgebruik in de delta- en kustgebieden.

Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten duikt de bezoeker in de wereld van “Building with Nature”. Projecten in Nederland zijn de Zandmotor bij Kijkduin, de Marker Wadden in het Markermeer en het Wervenpark in Dordrecht. In al deze projecten spelen natuurontwikkeling en recreatie een belangrijke rol. De projecten zorgen voor een beter leefgebied voor vogels, vissen, zoogdieren, insecten en amfibieën met mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast zijn er in de expositie een Indonesisch en een Amerikaans project opgenomen; Noord Java dat al jaren kampt met heftige erosie problemen, zet in op het herstel van de Mangrovebossen om de kustlijn te beschermen. Het project Mordecai Island ten zuiden van New York laat zien hoe Building with Nature kan helpen bij natuurherstel en tegengaan van erosie.

Wilt u ontdekken hoe het precies werkt, kom dan uw kennis verrijken in het Nationaal Baggermuseum.

Deze bijzondere expositie is gemaakt in nauwe samenwerking met EcoShape uit Dordrecht. Dit is een stichting gefinancierd door overheid en bedrijfsleven met als doelstelling kennisontwikkeling over Building with Nature. Grote Nederlandse waterbouwbedrijven,
ingenieursbureaus, natuurorganisaties en de overheid zijn verenigd in EcoShape.

De directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel opent de tentoonstelling donderdag 5 oktober. Vooraf vertelt directeur Henk Nieboer van EcoShape hoe Building with Nature werkt.
Landschapsarchitect Marit Janse laat zien hoe zij een getijdenpark in de stad ontwerpt.

Vanaf vrijdag 6 oktober is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk.

Impressie Nationaal Baggermuseum

Door FADE-IN’80, de Papendrechtse film en videoclub, is een film gemaakt die een goed beeld geeft van wat er in ons museum te zien en te beleven valt.

Gouache

Gouache

Dit schilderij van kunstenaar Marin Marie (1901-1987) verbeeld de baggerwerkzaamheden van een nieuw kanaal van circa 28 km langs de Rhone van Donzère naar Mondragon, aangelegd tussen 1947 en 1952. Deze aquarel gouache is één van vier, vervaardigd in opdracht van de Franse staat. Drie van de kunstwerken zijn geschonken aan IHC werven. IHC was de leverancier van vijf grote baggermolens met transportbanden, die nodig waren voor het aanleggen van het kanaal. Het gaat om de baggermolens Estaque, Douala, Port Buet, Haiphong en Tourane. Het traject moest bevaarbaar worden en tevens dienen als irrigatiekanaal. Halverwege het kanaal ligt een grote waterkrachtcentrale en sluizencomplex, onderdeel van het project.
Marin-Marie was een beroemde Franse schilder, zeezeiler en maritiem schrijver. Zijn echte naam was Marin Marie Paul Emmanuel Durand Couppel de Saint-Front. In 1933 maakte hij al een solo zeilrace naar de Verenigde Staten.
Deze gouache is in 1996 door de heer J.M.G. Melkert (België) aan het Nationaal Baggermuseum geschonken.

Maeslantkering

Maeslantkering

In 2005 is het Nationaal Baggermuseum in bezit gekomen van een model van de Maeslantkering. Nijs Baan heeft het werkende model vervaardigd en geschonken aan het museum.

De Maeslantkering, een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997 en onderdeel van de Europoortkering, het laatste gedeelte van de Deltawerken.

De Maeslantkering sluit de Nieuwe Waterweg af bij de verwachting van extreem hoog water. De kering bestaat uit twee gebogen deuren van elk 210 meter lang en 22 meter hoog. Deze deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gezwenkt en vervolgens worden volgepompt, zodat ze afzinken. Binnen 2 uur zakken ze daardoor naar de bodem. In 2007 is de Maeslantkering voor het eerst gesloten van wege de verwachte slechte weersomstandigheden.

Als de deuren weer open moeten, worden de pontons leeggepompt en zwenken de deuren weer terug in hun cirkelvormige dok. De lengte van de armen van de Maeslantkering bedraagt 330 meter, vergelijkbaar met de hoogte van de Eiffeltoren. De twee bolscharnieren hebben een doorsnede van 10 meter.