Herfstvakantie in het Baggermuseum

NBM foto BPTTijdens de herfstvakantie van 14 tot en met 21 oktober is een bezoek aan het Nationaal Baggermuseum weer extra aantrekkelijk. De BaggerPraktijkTuin is deze hele week open van 14:00 tot 16:30 uur (met uitzondering van 15 en 16 oktober). Buiten kan je zelf aan de slag.
Bagger een slootje uit met een baggerbeugel, bestuur één van de sleepboten of verwissel de tanden van een snijkopzuiger. Er zijn 16 werkstations die de techniek van het baggeren duidelijk maken. Ook is er extra aandacht voor de waterveiligheid van Nederland. Dat is het thema van de landelijke Week van Ons Water, 18 tot en met 25 oktober.
Na het harde werken buiten wachten de spannende baggerverhalen binnen.
Onder het motto een ‘het is altijd spannend in een museum’ van de Museumkidsweek laten wij graag zien wat voor bijzondere baggerschatten er in de loop der tijd in het baggermuseum zijn verzameld. Dat er af en toe een fiets of een winkelwagentje wordt opgebaggerd uit een gracht of een sloot, dat weten de meeste mensen wel. Maar baggeraars komen met enige regelmaat voor grote verrassingen te staan als de baggerspecie omhoog wordt gehaald. Soms is het zelfs echt gevaarlijk!
Op de foto met een baggerschat? Maak dan een selfie en doe mee met de winactie van Museumkidsweek. Upload je selfie op de website van www.museumkids.nl en maak kans op mooie prijzen. Vergeet dan ook niet een museuminspectie van het Baggermuseum in te vullen.
Elke mening is belangrijk.
Voor alle kinderen is er gratis limonade tijdens de herfstvakantie. Ook kan de nieuwste tentoonstelling ‘Building with Nature’ worden bezocht. Deze expositie ‘Building with Nature’, of gewoon ‘Bouwen met de Natuur’, laat de waterbouw methodes van nu en de toekomst zien.
Een bron van inspiratie voor een spreekbeurt.

Bouwen met de Natuur

Building with natureDit is de naam van de nieuwe wisselexpositie in het Nationaal Baggermuseum.
Donderdag 5 oktober om 15:00 uur opent de directeur van Vereniging Natuurmonumenten, Marc van den Tweel deze expositie.

De bezoeker kan hier zien hoe waterbouwers over de hele wereld duurzame en flexibele oplossingen bedenken voor de ontwikkeling van delta- en kustgebieden. De druk op deze gebieden neemt toe. In 2050 woont en werkt hier bijna 70% van de wereldbevolking, terwijl klimaatverandering en zeespiegelstijging juist hier de waterveiligheid van mens en dier in gevaar brengen.

Bouwen met de Natuur, internationaal aangeduid als “Building with Nature”, is een nieuw concept in de waterbouw. Natuurlijke processen, zoals wind, golven, stroming en sedimentafzetting zijn een duurzaam wapen in de strijd tegen zeespiegelstijging en erosie van kustlijnen. Tegelijk maakt dit nieuwe natuurontwikkeling mogelijk en helpt het bij meervoudig grondgebruik in de delta- en kustgebieden.

Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten duikt de bezoeker in de wereld van “Building with Nature”. Projecten in Nederland zijn de Zandmotor bij Kijkduin, de Marker Wadden in het Markermeer en het Wervenpark in Dordrecht. In al deze projecten spelen natuurontwikkeling en recreatie een belangrijke rol. De projecten zorgen voor een beter leefgebied voor vogels, vissen, zoogdieren, insecten en amfibieën met mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast zijn er in de expositie een Indonesisch en een Amerikaans project opgenomen; Noord Java dat al jaren kampt met heftige erosie problemen, zet in op het herstel van de Mangrovebossen om de kustlijn te beschermen. Het project Mordecai Island ten zuiden van New York laat zien hoe Building with Nature kan helpen bij natuurherstel en tegengaan van erosie.

Wilt u ontdekken hoe het precies werkt, kom dan uw kennis verrijken in het Nationaal Baggermuseum.

Deze bijzondere expositie is gemaakt in nauwe samenwerking met EcoShape uit Dordrecht. Dit is een stichting gefinancierd door overheid en bedrijfsleven met als doelstelling kennisontwikkeling over Building with Nature. Grote Nederlandse waterbouwbedrijven,
ingenieursbureaus, natuurorganisaties en de overheid zijn verenigd in EcoShape.

De directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel opent de tentoonstelling donderdag 5 oktober. Vooraf vertelt directeur Henk Nieboer van EcoShape hoe Building with Nature werkt.
Landschapsarchitect Marit Janse laat zien hoe zij een getijdenpark in de stad ontwerpt.

Vanaf vrijdag 6 oktober is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk.

Impressie Nationaal Baggermuseum

Door FADE-IN’80, de Papendrechtse film en videoclub, is een film gemaakt die een goed beeld geeft van wat er in ons museum te zien en te beleven valt.

Gouache

Gouache

Dit schilderij van kunstenaar Marin Marie (1901-1987) verbeeld de baggerwerkzaamheden van een nieuw kanaal van circa 28 km langs de Rhone van Donzère naar Mondragon, aangelegd tussen 1947 en 1952. Deze aquarel gouache is één van vier, vervaardigd in opdracht van de Franse staat. Drie van de kunstwerken zijn geschonken aan IHC werven. IHC was de leverancier van vijf grote baggermolens met transportbanden, die nodig waren voor het aanleggen van het kanaal. Het gaat om de baggermolens Estaque, Douala, Port Buet, Haiphong en Tourane. Het traject moest bevaarbaar worden en tevens dienen als irrigatiekanaal. Halverwege het kanaal ligt een grote waterkrachtcentrale en sluizencomplex, onderdeel van het project.
Marin-Marie was een beroemde Franse schilder, zeezeiler en maritiem schrijver. Zijn echte naam was Marin Marie Paul Emmanuel Durand Couppel de Saint-Front. In 1933 maakte hij al een solo zeilrace naar de Verenigde Staten.
Deze gouache is in 1996 door de heer J.M.G. Melkert (België) aan het Nationaal Baggermuseum geschonken.

Maeslantkering

Maeslantkering

In 2005 is het Nationaal Baggermuseum in bezit gekomen van een model van de Maeslantkering. Nijs Baan heeft het werkende model vervaardigd en geschonken aan het museum.

De Maeslantkering, een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997 en onderdeel van de Europoortkering, het laatste gedeelte van de Deltawerken.

De Maeslantkering sluit de Nieuwe Waterweg af bij de verwachting van extreem hoog water. De kering bestaat uit twee gebogen deuren van elk 210 meter lang en 22 meter hoog. Deze deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gezwenkt en vervolgens worden volgepompt, zodat ze afzinken. Binnen 2 uur zakken ze daardoor naar de bodem. In 2007 is de Maeslantkering voor het eerst gesloten van wege de verwachte slechte weersomstandigheden.

Als de deuren weer open moeten, worden de pontons leeggepompt en zwenken de deuren weer terug in hun cirkelvormige dok. De lengte van de armen van de Maeslantkering bedraagt 330 meter, vergelijkbaar met de hoogte van de Eiffeltoren. De twee bolscharnieren hebben een doorsnede van 10 meter.