Gouache

Gouache

Dit schilderij van kunstenaar Marin Marie (1901-1987) verbeeld de baggerwerkzaamheden van een nieuw kanaal van circa 28 km langs de Rhone van Donzère naar Mondragon, aangelegd tussen 1947 en 1952. Deze aquarel gouache is één van vier, vervaardigd in opdracht van de Franse staat. Drie van de kunstwerken zijn geschonken aan IHC werven. IHC was de leverancier van vijf grote baggermolens met transportbanden, die nodig waren voor het aanleggen van het kanaal. Het gaat om de baggermolens Estaque, Douala, Port Buet, Haiphong en Tourane. Het traject moest bevaarbaar worden en tevens dienen als irrigatiekanaal. Halverwege het kanaal ligt een grote waterkrachtcentrale en sluizencomplex, onderdeel van het project.
Marin-Marie was een beroemde Franse schilder, zeezeiler en maritiem schrijver. Zijn echte naam was Marin Marie Paul Emmanuel Durand Couppel de Saint-Front. In 1933 maakte hij al een solo zeilrace naar de Verenigde Staten.
Deze gouache is in 1996 door de heer J.M.G. Melkert (België) aan het Nationaal Baggermuseum geschonken.

Baggerweek 8 t/m 12 augustus 2017 in het Baggermuseum

NBM BPT

Evenals vorig jaar wordt de BaggerPraktijkTuin tegen het einde van de zomervakantie een week lang opengesteld van dinsdag 8 tot en met zaterdag 12 augustus a.s. van 14:00 uur tot 16:30 uur. Jong en oud kunnen de wereld van waterbouw zelf komen uitproberen.
Door fietsbewegingen wordt een elektromotor ingeschakeld en een centrifugaalpomp in werking zet: ontdek hoeveel kracht er nodig is om alleen al water te verpompen.
Baggeren met de baggerbeugel of oefenen als kraanmachinist met het verplaatsen van zand.
Een dijk bouwen die bestand is tegen golfslag? Een groot deel van Nederland ligt beneden de zeespiegel. Houden we het droog in de toekomst? Kom het bekijken door de effecten van de Deltawerken te zien.
Ontdek de werking van hijswerktuigen met enkel- en meer schijven blokken.
Manoeuvreren kan worden geleerd met op afstand bestuurbare Pushy Cats in het waterbassin.
In het Baggermuseum is een tentoonstelling te zien over de toekomst van de Afsluitdijk.
Er kan ook een keuze gemaakt worden uit een van de vele films in de filmzaal.

ZOMERVAKANTIE IS MUSEUMVAKANTIE. Dit is een speciale actie voor ‘museum kids’.
De actie loopt van 8 juli t/m 3 september 2017. Doe een museum inspectie in vijf stappen:
1. Kijk in het museum goed om je heen.
2. Open in je smartphone de link www.museumkids.nl/insturen of download de gratis app ‘Museuminspecteurs’.
3. Vul de 12 vragen in voor dit museum. In de app kun je een foto meesturen.
4. Vul je naam en mailadres in om je inspectie te bewaren.
5. Bevestig je aanmelding via de link die je per mail hebt gekregen.

Wie meedoet maakt kans een prijs te winnen: een iPad mini of een foto camera.

Kom naar het Nationaal Baggermuseum en haal het onderste boven water!

Maeslantkering

Maeslantkering

In 2005 is het Nationaal Baggermuseum in bezit gekomen van een model van de Maeslantkering. Nijs Baan heeft het werkende model vervaardigd en geschonken aan het museum.

De Maeslantkering, een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997 en onderdeel van de Europoortkering, het laatste gedeelte van de Deltawerken.

De Maeslantkering sluit de Nieuwe Waterweg af bij de verwachting van extreem hoog water. De kering bestaat uit twee gebogen deuren van elk 210 meter lang en 22 meter hoog. Deze deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gezwenkt en vervolgens worden volgepompt, zodat ze afzinken. Binnen 2 uur zakken ze daardoor naar de bodem. In 2007 is de Maeslantkering voor het eerst gesloten van wege de verwachte slechte weersomstandigheden.

Als de deuren weer open moeten, worden de pontons leeggepompt en zwenken de deuren weer terug in hun cirkelvormige dok. De lengte van de armen van de Maeslantkering bedraagt 330 meter, vergelijkbaar met de hoogte van de Eiffeltoren. De twee bolscharnieren hebben een doorsnede van 10 meter.

Volvox Olympia

Volvox Olympia

In 2010 kwam het museum in bezit van het door Modelbau Ihrenfeld & Berkefeld te Hamburg gemaakte model van de sleephopperzuiger Volvox Olympia. Het model werd door Van Oord Nederland BV in bruikleen geschonken.

De sleephopperzuiger Volvox Olympia, gebouwd bij Van der Giessen de Noord in Krimpen aan de IJssel en op 8 februari 2003 daar te water gelaten, werd afgebouwd bij IHC Holland NV in Kinderdijk.
Ze heeft een hopper van 4750 m 3 met aan stuurboord een zuigbuis voor maximaal 32 meter diepte.
Het schip wordt vooral gebruikt voor onderhouds- en verdiepingswerkzaamheden in kleinere havens en is ook uitgerust met een walpersinstallatie voor landwinning.

Filmdag 17 juni 2017

NBM binnenvaartschipWerken op het water.

Op 17 juni a.s. organiseren de Vereniging ‘De Binnenvaart’ en het Nationaal Baggermuseum een filmdag. We duiken in de wereld van de binnenvaart. De binnenvaart is een bedrijfstak met vooral zelfstandige schippers, die met hun niet-zeewaardig schip over vele kilometers vaarwegen hun vracht en passagiers vervoeren. Ze neemt een belangrijke rol in in het logistieke proces.
We laten films zien over het leven op de rivier, meevaren met een containerschip, ‘boodschappen doen’ met een parlevinker, staal vervoeren met een duwboot en een zeeboot bunkeren met een binnenvaartschip.

Programma filmdag Werken op het water

De filmdag op 17 juni 2017 bestaat uit twee (dezelfde) voorstellingen: de ochtendvoorstelling van 11:00 uur tot 13:50 uur en de middagvoorstelling van 14:00 uur tot 16:35 uur.

Het ochtendprogramma begint om 11.00 uur en ziet er als volgt uit:
11:00 uur – Zonder transport staat alles stil.
11:15 uur – Parlevinkers, de varende kruidenier
11:30 uur – Leven op de rivier
12:15 uur – Vervoeren van staal met een duwboot

12:30 uur – Pauze. Soep en broodjes zijn verkrijgbaar in het museum.

13:05 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Baggeren in de Rotterdamse haven en meevaren met een cruiseschip.
13:.27 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Bunkeren van een zeeschip door een binnenvaartschip en meevaren met een containerschip.
13:.50 uur – Einde ochtendvoorstelling

Het middagprogramma begint om 14:00 uur en ziet er als volgt uit:
14:.00 uur – Zonder transport staat alles stil.
14:15 uur – Parlevinkers, de varende kruidenier
14:.30 uur – Leven op de rivier
15:15 uur – Vervoeren van staal met een duwboot

15:30 uur – Pauze. Koffie, thee en frisdrank zijn verkrijgbaar in het museum.

15:50 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Baggeren in de Rotterdamse haven en meevaren met een cruiseschip.
16:12 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Bunkeren van een zeeschip door een binnenvaartschip en meevaren met een containerschip.
16:35 uur – Einde middagvoorstelling