Nieuwe conservator/beheerder

Conny DirkzwagerVanaf 10 november is Conny Dirkzwager de nieuwe conservator/beheerder van het Nationaal Baggermuseum. Conny komt uit Waalre en heeft Architectuur en Antropologie gestudeerd. Met die combinatie heeft ze zowel gevoel voor de techniek, als kijk op cultuurhistorische waarden van de collectie van het Baggermuseum.

Haar werkervaring ligt in eerste instantie bij architectenbureaus en adviesbureaus, waar ze zowel uitvoerende als management taken heeft verricht. Na 3 jaar in Hong Kong te hebben gewoond, waar ze haar Masters Antropologie heeft gehaald, pakte ze in eerste instantie haar oude beroep weer op. Maar de behoefte aan iets nieuws, waar ze haar nieuwe kennis kon combineren met haar werkervaring borrelde steeds meer op. Haar oog viel op de museale sector en specifiek op de vacature van het Baggermuseum.

“Toen ik het Baggermuseum bezocht, voordat ik mijn sollicitatiebrief de deur uit deed, was ik meteen verkocht. De techniek spat ervan af. En eigenlijk vooral de vooruitgang in techniek is zo fraai zichtbaar. Het lijkt wel of er voor elk probleem een oplossing is bedacht. De stappen van emmerbaggermolens, naar snijkopzuigers en sleephopperzuigers zijn snel in de tijd gemaakt. Later hoorde ik een bestuurslid zeggen: “In de baggerwereld is; kan niet, bestaat niet”. Nu dat kan ik me heel goed voorstellen, als ik naar de vaste tentoonstelling kijk. En dat motto ligt mij eigenlijk ook wel.”

Als conservator/beheerder gaat Conny in nauwe samenwerking met de grote groep vrijwilligers van het museum de nieuwe wisseltentoonstellingen opzetten. Bij die groep vrijwilligers ligt al een grote hoeveelheid kennis- en ervaring op dit gebied. Dat blijkt ook uit de eerst komende wisseltentoonstelling over Billiton, die geheel in eigen beheer is opgezet.

Toch is het fijn voor de vrijwilligers, dat er weer een aanspreekpunt is en iemand die in de gaten houdt, dat overal aan gedacht wordt. Conny is dan ook op haar eerste werkdag met grote belangstelling van de vrijwilligers ontvangen. “Dat voelde echt als een warm welkom” aldus Conny.

Naast de nieuwe tentoonstellingen krijgt Conny ook de dagelijkse leiding in handen. Zij heeft er heel veel zin in om de schouders er onder te zetten en met enthousiasme met de vrijwilligers aan de slag te gaan. Conny is gewend om met vrijwilligers en als vrijwilliger te werken. Zowel in kerkelijk verband als op de basisscholen van haar kinderen heeft zij zich belangeloos ingezet op het gebied van gebouwenbeheer, medezeggenschapsraad en zelfs Nederlandse lessen gegeven aan expatkinderen in Hong Kong.

“Vrijwilligers hebben veel beter voor ogen wat praktisch gedaan moet worden in een organisatie. Daar geldt geen ‘ik-cultuur’, maar een ‘wij-cultuur’. Wie kan het beste een onderdeel aanpakken om deze klus met elkaar te klaren, inclusief de bijbehorende waardering van en voor elkaar. Ik heb er dan ook heel veel vertrouwen in om samen met deze enthousiaste groep vrijwilligers verder te bouwen aan de toekomst van het Nationaal Baggermuseum. Om zo een stuk belangrijk nationaal erfgoed, waar we als Nederlanders trots op mogen zijn, voor toekomstige generaties te bewaren en te laten zien.”

Conny is op dinsdag, donderdag en zaterdag aanwezig in het museum.