Nautilus II

Deze steekhopperzuiger, werd gebouwd bij J. & K. Smit’s Scheepswerven in Kinderdijk en op 21 augustus 1923 te water gelaten. Eigenaar was de firma A. Prins Th. zn. uit Sliedrecht.

De Nautilus II had een lengte van 37 meter, een breedte van 8,5 meter en een hopperinhoud van 200 m3. Het baggervaartuig was bestemd voor onderhoudsbaggerwerk dat door deze firma in de buitenhaven van Scheveningen werd verricht.
In 1928 werd de Nautilus II verkocht aan Zuid Afrika en omgedoopt in Kabeljouw en is daar in 1973 gesloopt.

Bovenstaand model is vervaardigd door de Gebr. Vielhaben en door de firma A. Prins Th. zn. geschonken aan het Nationaal Baggermuseum.