Lezingen over Grensmaas en Betuweroute

Op zaterdag 13 april geeft Kees van der Veeken, directeur van Consortium Grensmaas B.V., twee lezingen in ons museum over onderwerpen uit onze expositie ‘Zand in beweging’. Op 14.00 uur vertelt Van der Veeken over het Grensmaasproject en om 15.30 uur over de Betuweroute. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar administratie@baggermuseum.nl.

Grensmaasproject (start 14.00 uur)
Het Grensmaasproject is het grootste rivierverruimingsproject van Nederland in uitvoering. Het project zorgt voor hoogwaterveiligheid in Zuid Limburg vanaf Maastricht tot aan Roosteren. Deze hoogwaterveiligheid wordt bereikt door de rivier de Maas over een lengte van 43 kilometer op een dusdanige manier te verbreden dat er een aaneengesloten natuurgebied van ruim 1100 hectare ontstaat. De kosten van het project bedragen ongeveer 700 miljoen euro, maar kosten de belastingbetaler geen eurocent. Het is een zelfrealisatieproject: het project wordt volledig gefinancierd met opbrengsten van de verkoop van zand en grind.

Betuweroute (start 15.30 uur)
De Betuweroute is een 160 kilometer lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland, enkele kilometers voorbij Zevenaar. De route heeft als doel de Rotterdamse haven over het spoor te verbinden met het Ruhrgebied. Het contract betreffende het traject Sliedrecht-Gorinchem staat beter bekend als de Waardse Alliantie. Na een D&C-aanbestedingstraject te hebben doorlopen is een alliantiecontract gesloten, uitgevoerd door ProRail en de aannemerscombinatie HBSC. Hierbij is het risico verdeeld over beide partijen. De algemene doelstelling voor beide partijen was om samen te werken teneinde het projectresultaat te optimaliseren op een wijze waardoor de met de uitvoering van het werk gemoeide maatschappelijke, financiële en technische belangen, optimaal werden bediend. Uiteindelijk is de Waardse Alliantie afgesloten met een positief resultaat en is het veelvuldig gebruikt als voorbeeld van een geslaagd project voor een dergelijke publiek-private contractvorm.

Aanmelden
De entree bedraagt €6,- of is gratis op vertoon van uw Museumkaart. Het is mogelijk om voor de entreeprijs beide lezingen bij te wonen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar administratie@baggermuseum.nl. Geeft u hierbij aan welke lezing(en) u graag wilt bijwonen.