Koninklijke IHC

IHC ExpositieVan 20 juni tot en met 22 november  Koninklijke IHC – werven met een reputatie.

Deze expositie geeft een beeld van de werven Gusto in Schiedam, De Klop in Sliedrecht, J. & K. Smit en L. Smit & Zoon in Kinderdijk, Verschure in Amsterdam in Conrad in Haarlem.

Tot 1943 opereerden deze werven zelfstandig om daarna als de kombinatie IHC Holland naar buiten te treden.
In de jaren dertig tijdens de economische crisis werd de noodzaak tot samenwerking al onderkend. Immers door deze samenwerking en door de technische deskundigheid te bundelen kon men beter inspelen op het verkrijgen van bouwopdrachten en daardoor de concurrentie een stap voor blijven.

U ziet de geschiedenis van de werven uitgebeeld aan de hand van afbeeldingen van schepen die bij de diverse werven gebouwd zijn.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het sociale leven op en buiten de werf.

Tegelijkertijd wordt er in het Maritiem Museum Rotterdam een expositie gehouden over de hedendaagse baggerindustrie, de offshore en de mijnbouw in samenwerking met Koninklijke IHC.