Model van de maand: De Hutton Profielzuiger van 1872

De Hutton Profielzuiger van 1872

In januari 2013 is het model van de maand de Hutton Profielzuiger.
Het op schaal nagebouwde model van het uit hout vervaardigde baggerwerktuig is zo goed als zeker het eerste werktuig dat werd uitgerust met een centrifugaalpomp. De aandrijving geschiedde met een stoommachine.
De firma P.A. Bos uit Sliedrecht werkte omstreeks 1872 bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Bij Koninklijk Besluit van 16 juni 1863 werden de rechten verleend aan de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, AKM. Deze maatschappij nam het werk aan voor een bedrag van 27 miljoen gulden voor het graven van het Noordzeekanaal en de bouw van de sluizen. Het Engelse aannemingsbedrijf Lee startte met het werk. Na korte tijd gaf aannemer Lee het werk op. Het Sliedrechtse baggerbedrijf van P.A. Bos nam het werk opnieuw aan.
In totaal werd 16 jaar gewerkt aan het graven van het kanaal en de aanleg van de sluizen. Op 1 november 1876 werd de ingebruikname van het Noordzeekanaal verricht door Koning Willem III. Al eerder, in 1883, werd de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij opgeheven en de Nederlandse Staat nam alle verplichtingen en rechten over.
De Sliedrechtse aannemer P.A. Bos werkte aan het Noordzeekanaal met diverse baggerwerktuigen, waaronder de uit Engeland geïmporteerde houten profielzuiger met centrifugaalpomp. De naam Huttonzuiger komt van de Engelse ingenieur Hutton die de centrifugaalpomp toepaste op een baggerwerktuig. In het Nationaal Baggermuseum staat het schaalmodel van de Huttonzuiger in de maand januari in de schijnwerper.