Het 12e Filmfestival

StrekkerdrukkerAls er in Nederland geen duinen en dijken zouden zijn, zou een derde deel van ons land onder water staan. Amersfoort aan zee is dan de actuele situatie. Duinen en dijken worden gelukkig onderhouden door Rijkswaterstaat, de waterschappen en niet te vergeten de waterbouwers die het werk maken: de baggerbedrijven. Dit boeiende aspect van ons land wordt in beeld gebracht op het 12e filmfestival op zaterdag 7 maart 2015.

 

11:15-11:28 uur  –  Nr.008 – Nederland , Deltaland prehistorie van dijken , sluizen , polders Zuiderzeewerken
11:30-12:02 uur  –  Nr.478 – Haringvlietdam , gondels met de betonblokken
12:05-12:34 uur  –  Nr.271 – Aanleg van de Afsluitdijk

12:34-13:10 uur  –  PAUZE – in de koffiekamer zal een mooie muziek DVD worden vertoond

13:10-13:28 uur  –  Nr.104 – Van hout tot hoep
13:30-14:25 uur  –  Nr.424 – Bouw van de stormvloedkering Oosterscheldedam. Compleet beeld van de bouw
14:30-15:12 uur  –  Nr.341 – Sluiting van de Philipsdam
15:15-15:41 uur  –  Nr.034 – Deltafinale 1988 Start met een klein gedeelte van 1953 (watersnoodramp) Bouw van de Oosterscheldekering Met animatiebeelden (mooi overzicht) en de opening Door de voormalige Koningin Beatrix

15:41-16:00 uur  –  PAUZE – nuttig een kopje koffie met baggerkoek en luister en zie wederom een mooie muziek DVD

16:00-16:23 uur  –  Nr.483 – Maeslantkering Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Deel 8 Halverwege 1995
16:25-16:45 uur  –  Nr.487 – Maeslantkering Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Deel 14 1997 complete bouw met animatie beelden, opening door de voormalige Koningin Beatrix.

EINDE FILMDAG

Namens alle vrijwilligers hartelijk dank voor uw belangstelling