Filmdag 9 juli 2016

FilmdagMaandelijkse filmdag Baggermuseum over ‘Strijd tegen het water’
De filmdag op 9 juli a.s. staat in het teken van de tentoonstelling ‘Strijd tegen het water’. Nederland is een delta en dat zorgt ervoor dat we van onze kwetsbaarheid onze kracht hebben gemaakt. 
De tentoonstelling bestaat uit een 6-tal thema’s, namelijk leven op hoger gelegen gebieden, ontginnen van grond en het winnen van turf, aanleg van polders en dijken, de inzet van stoommachines, (delta)plannen en maatregelen om toekomstige overstromingen te voorkomen.
Tijdens deze filmdag vertonen we films die ingaan op de thema’s ontginnen van grond en het winnen van turf, aanleg van polders en dijken en de inzet van stoommachines.

De filmdag vindt plaats op zaterdag 9 juli 2016. U kunt kiezen uit twee voorstellingen: de eerste voorstelling begint om 11.05 uur tot 13.55 uur. In de lunchpauze zijn huisgemaakte soep en/of vers belegde broodjes in het museum verkrijgbaar.
De tweede voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.45 uur. In de pauze zijn consumpties naar keuze te bestellen.

De filmdag op 9 juli 2016 bestaat uit twee voorstellingen:
de ochtendvoorstelling van 11.05 uur tot 13.55 uur en de middagvoorstelling van 14.00 uur tot 16.45 uur.

Het ochtendprogramma begint om 11.05 uur en ziet er als volgt uit:

  • 11:.05 uur Strijd tegen het water. In vogelvlucht worden de gevaren en maatregelen getoond in de strijd tegen het water (526).
  • 11:15 uur Turfwinning in Vinkeveen. Zo werd ongeveer 45 jaar geleden turf gewonnen de Vinkeveense Plassen.
  • 12:15 uur Zicht op water, dijken en wegen. Hoe het waterschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ervoor zorgt dat we droge voeten hebben en houden (291)

12:35 uur Pauze. Soep en broodjes zijn verkrijgbaar in het museum.

  • 13:05 uur Polders van Nederland. Het inpolderen van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. 

13:55 uur Einde ochtendvoorstelling

Het middagprogramma begint om 14.00 uur en ziet er als volgt uit:

  • 14:00 uur Strijd tegen het water. In vogelvlucht worden de gevaren en maatregelen getoond in de strijd tegen het water (526)
  • 14:10 uur Turfwinning in Vinkeveen. Zo werd ongeveer 45 jaar geleden turf gewonnen de Vinkeveense Plassen
  • 15:10 uur Zicht op water, dijken en wegen. Hoe het waterschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ervoor zorgt dat we droge voeten hebben en houden (291)

15:30 uur Pauze. Thee en koffie zijn verkrijgbaar in het museum.

  • 15:55 uur Polders van Nederland. Het inpolderen van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk (316)

16:45 uur Einde middagvoorstelling