Exposities

Exposities  
9 december 2016 tot een met 16 september 2017

Poster AfsluitdijkWerken aan de Afsluitdijk, toen en nu

Ruim 80 jaar na aanleg moet de Afsluitdijk worden opgeknapt. Het dijklichaam zal over de volle 32 kilometer worden versterkt. 

Naast de projecten die te maken hebben met waterveiligheid en waterbeheer zijn ook plannen bedacht die de natuur in het gebied een handje moeten helpen, plannen die economische ontwikkeling in de regio moeten stimuleren en plannen voor het opwekken van nieuwe vormen van duurzame energie. Al deze plannen komen in deze expositie aan de orde. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs de dijk van 32 kilometer lengte aangegeven waar welk plan is bedacht.

Hoewel de uitwerking van de plannen nog in een pril stadium is, geven de globale plannen, de oplossingsruimten en normen nu al voldoende beeld om te laten zien hoe de Afsluitdijk de komende jaren zal transformeren.

Maar geen toekomst zonder terug te kijken naar het verleden. Sliedrechters zijn zeer begaan met de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk. Veel (over)grootvaders zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Daarom wordt ook de geschiedenis van de Afsluitdijk in deze expositie in beeld gebracht. Daarbij geven oude ansichtkaarten een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.