Essex

Adriaan Volker bestelde als eerste Hollandse aannemer in 1864 drie stoomgedreven emmerbaggermolens in het Belgische Luik voor een totaalbedrag van fl. 68.000,-. Later volgden andere aannemers dit voorbeeld.

Stoombaggermolen Essex is in 1923 voor de Sliedrechtse firma K.L. Kalis Wzn. & Co. gebouwd bij scheepswerf L. Smit & Zoon te Kinderdijk. Het vaartuig meet een lengte van 47 meter, een breedte van 8 meter en steekt een diepte van 3,3 meter. De baggerdiepte is 21 meter en de emmerinhoud 600 liter.

De Essex heeft onder andere grote hoeveelheden keileem opgebaggerd voor de in 1939 nieuw aangelegde dijk rondom de Noordoostpolder.

In 1948 werd de Essex verkocht aan Volker Aannemingsmaatschappij uit Den Haag. Deze liet het schip naar Nederlands Indië verslepen, waar het werkte in de haven van Soerabaja en Medan.

In 1993 werd het model door de heer ir. H.A. Verkerk uit Sliedrecht geschonken aan het National Baggermuseum.