Educatief Waterbouwkundig Erf van start

Vorige week vrijdag is bij het Nationaal Baggermuseum door een driemanschap van de Stichting Opleiding & Ontwikkelingsfonds Waterbouw het eerste grondwerk verzet.
In de directe omgeving van het Koetshuis van het Baggermuseum worden een tweetal paviljoens gebouwd. Hierin komen activiteiten die de jeugd laten zien en voelen wat baggerwerk zoal inhoud. Er komt een simulator waarmee de speler zijn of haar vaardigheden met baggerwerktuigen toetst. De simulator krijgt een internetverbinding waarmee de speler(s) hun resultaat kunnen mailen.
Met de twee watertafels kan worden ervaren tot hoever Nederland onderwater loopt en tegelijk hoe sterke dijken ons tegen hoog water kunnen beschermen.
De opzet van het Educatief Waterbouwkundig Erf is om bezoekers van het Baggermuseum actief te betrekken en vooral de jeugd de wereld van de waterbouw te leren kennen. Met de bouw wordt nu aangevangen, de verwachting is dat in het vroege voorjaar van 2013 het dynamisch centrum in gebruik genomen wordt.