Educatie

Het museum heeft een lesbrief beschikbaar voor groepen 5, 6 , 7 en 8 van de basisschool. Deze lesbrief bestaat uit een voorbereidingsles van 75 minuten, een museumles van 90 minuten en een eventuele verwerkingsles van 45-90 minuten. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Aan lesbrieven voor 3 HAVO en VMBO wordt gewerkt, deze zijn momenteel in pilotfase.

Een nieuwe digitale lesbrief voor basis- en voortgezet onderwijs is in ontwikkeling en zal in het voorjaar van 2015 beschikbaar zijn.

Op termijn hopen we de lesbrieven hier aan te bieden om te downloaden.