Model van de maand: De Afsluitdijk

De afsluitdijk is het model van de maand maart in het Nationaal Baggermuseum.
In het jaar 1891 werd het eerste plan opgesteld door ir. Cornelis Lely. Na een watersnood in 1916 en een daarop volgende hongersnood in 1918 waren de geesten rijp voor de uitvoering van het plan. In 1920 startte men met het eerste deel van het werk, een 2,5 km lange dijk tussen Noord-Holland en het eiland Wieringen. In het jaar 1927 werd gestart met de aanleg van de afsluitdijk, 32 km lang en 90 meter breed.
Zowel vanuit Noord-Holland als vanuit Friesland werd gewerkt aan de dijk en in 1932 kon het laatste gat in de dijk worden gedicht. Voor die tijd was dit een staaltje van waterbouwkundig vakmanschap dat de aandacht in de rest van de wereld aantrok. Een combinatie van vier grote aannemers werd voor dit werk opgericht, de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken, kortweg de MUZ genaamd.
Vanzelfsprekend waren de Sliedrechtse baggeraars betrokken bij dit grote werk. De mannen verbleven vier weken aan een stuk op het werk en gingen dan voor een weekend met verlof naar huis.