Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu

Afsluitdijk-1Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu, is de titel van de nieuwe wisselexpositie van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Vrijdag 9 december aanstaande wordt de expositie geopend door de heer Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat. De expositie is in nauw overleg met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk tot stand gekomen en gaat in op de komende renovatie van de dijk, die de voormalige Zuiderzee definitief afsloot. Ruim 80 jaar na aanleg moet de Afsluitdijk worden opgeknapt. Het dijklichaam zal over de volle 32 kilometer worden versterkt.

Naast de projecten die te maken hebben met waterveiligheid en waterbeheer zijn ook plannen bedacht die de natuur in het gebied een handje moeten helpen, plannen die economische ontwikkeling in de regio moeten stimuleren en plannen voor het opwekken van nieuwe vormen van duurzame energie. Al deze plannen komen in deze expositie aan de orde. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs de dijk van 32 kilometer lengte aangegeven waar welk plan is bedacht.

Hoewel de uitwerking van de plannen nog in een pril stadium is, geven de globale plannen, de oplossingsruimten en normen nu al voldoende beeld om te laten zien hoe de Afsluitdijk, al meer dan 80 jaar in dienst, de komende jaren zal transformeren.

Maar geen toekomst zonder terug te kijken naar het verleden. Sliedrechters zijn zeer begaan met de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk. Veel (over)grootvaders zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Daarom wordt ook de geschiedenis van de Afsluitdijk in deze expositie in beeld gebracht. Daarbij geven oude ansichtkaarten een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

De expositie is voor publiek geopend vanaf zaterdag 10 december 2016.

Museumweek van 18 tot 26 april

tshd Queen of the Netherlands in AustralieHet Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht doet mee aan de museumweek van 18 tot 26 april. Elke bezoeker ontvangt in de museumweek gratis koffie of thee met een baggermolenkoekje. Voor de kinderen is er limonade.

Het pronkstuk tijdens de museumweek is het schaalmodel van de tinbaggermolen “Karimata”. De bezoeker maakt van zich zelf een foto, een selfie, met op de achtergrond de “Karimata” of een ander gekozen “gouden object”. Volg de aanwijzingen voor het uploaden van de selfie. Met een beetje geluk win je een Museumkaart. Ga naar www.baggermuseum.nl en klik op de aanduiding “nationale museumweek 18-26 april 2015”. Via de knop “musea” toets je in het zoekkader “baggermuseum” en klik op “meer informatie”.

Het Nationaal Baggermuseum is een beleving op zich. Maar bezoek ook de fraaie tentoonstelling “Tinwinning op Billiton”, het vroegere Nederlands Indië.

Tijdens de museumweek wordt elke dag een film gedraaid rond 15:30 uur in de filmzaal van het Baggermuseum. Het filmprogramma van dag tot dag is te vinden op de website.

In de tuin van het baggermuseum staat het Koetshuis waar een snijkopzuiger gedemonstreerd wordt. In de paviljoens kan je Amersfoort aan zee zien.

Films tijdens de museumweek 2015

Elke dag worden films getoond die (bij elkaar geteld) ongeveer een uur duren.
Deze films worden telkens herhaald.
Elke dag worden andere films getoond.

Het programma gedurende de museumweek ziet er als volgt uit:

zaterdag 18 april Veelzijdigheid. De wereld van baggeren (nr. 1: 26 min)
De baggerindustrie. TV-documentaire (nr. 7: 26 min)
zondag 19 april Nationaal Baggermuseum is gesloten
maandag 20 april Nationaal Baggermuseum is gesloten
dinsdag 21 april Baggeraar; banen in het baggerbedrijf (nr. 13: 6 min)
Maritiem Nederland. Werk aan het water (nr. 140: 51 min)
woensdag 22 april
(speciaal jeugdprogramma)
Van baggerbeugel tot baggerwerktuig (nr. 4: 13 min)
Bagger Bacher (nr. 9: 19 min)
Klokhuis: special over baggeren (nr. 28: 11 min)
De bodem onder onze welvaart (nr. 61: 19 min)
donderdag 23 april Sliedrecht. Unieke zwart-wit film over Sliedrechtenaren.
Opnamen van bruidsparen, scholen, winkels, ziekenhuis en zwembad (nr. 106: 65 min)
vrijdag 24 april Vechten tegen verval (nr. 79: 13 min)
De baggerindustrie (oud filmmateriaal) (nr. 107: 31 min)
Varen door de bagger. Kamerleden op werkbezoek (nr. 114: 13 min)
zaterdag 25 april Filmdag met films over de Koninklijke familie en films over de baggerindustrie

Het 13e Filmfestival – 25 april 2015

Vox MaximaEind april is het Koningsdag. Dit is het thema van een aantal te presenteren films waar leden van het koninklijk huis een belangrijke rol in vervullen.

Zo is onder meer te zien het dopen van een Chinese sleephopperzuiger door prinses Margriet. Een interview met de titel “Het Blauwe Goud” waarin de toenmalige prins Willem-Alexander zijn visie geeft over de watercrisis.

Films over de bouw en tewaterlating van mammoet sleephopperzuigers van de Koninklijke Boskalis Westminster en Van Oord Marine Ingenuity. De doop van deze schepen wordt verricht door de vroegere koningin Beatrix en destijds prinses Màxima.

De werkzaamheden “Aanleg Maasvlakte 2” zijn op film vastgelegd en de officiële sluiting werd verricht door toen der tijd koningin Beatrix.

Er is een documentaire, genaamd: “Plaatsen met verhalen”, te zien waarin baggeraars uit Sliedrecht verhalen vertellen.

Pieter Caland (1826-1902) was civiel ingenieur in dienst van Rijkswaterstaat en bedacht het graven van de Nieuwe Waterweg. Parallel aan dit plan ontstond later de Europoort een groot havengebied ten westen van Rotterdam. Met deze film wordt de middag afgesloten. Het filmfestival begint om 11:00 uur en duurt tot 17:00 uur.

Daarnaast zijn er 2 films over de baggerindustrie, een film over land & water en een film over de Europoort.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 – 11.25 uur  –  nr. 155  –  Tewaterlating en doop door Prinses Margriet van een sleephopperzuiger voor een Chinese opdrachtgever.
11.26 – 11.49 uur  –  nr. 501  –  Het blauwe goud. Interview met toenmalige Prins Willem Alexander over de watercrisis.
11.50 – 12.25 uur  –  nr. 052  –  Tewaterlating van de sleephopperzuiger QUEEN of the NETHERLANDS van de Koninklijke Boskalis Westminster. Doop door toenmalige Koningin Beatrix.
12.26 – 12.44 uur  –  nr 411  –  Bouw en tewaterlating van de sleephopperzuiger VOX MAXIMA met animatie beelden. Doop door toenmalige Prinses Maxima.

12.44 – 13.45  –  Pauze

13.45 – 14.45 uur  –  nr. 410  –  Sluiting van de Maasvlakte 2 door toenmalige Koningin Beatrix
14.46 – 15.05 uur  –  nr 037  –  Holland – land en water

15.05 – 15.25 uur  –  Pauze

15.25 – 15.57 uur  –  nr. 237  –  Plaatsen met verhalen (documentaire). Baggeraars uit Sliedrecht
15.58 – 16.29 uur  –  nr. 108  –  De Baggerindustrie deel 2
16.30 – 16.45 uur  –  nr. 039  –  Europoort – het plan van Pieter Calland

Het 12e Filmfestival

StrekkerdrukkerAls er in Nederland geen duinen en dijken zouden zijn, zou een derde deel van ons land onder water staan. Amersfoort aan zee is dan de actuele situatie. Duinen en dijken worden gelukkig onderhouden door Rijkswaterstaat, de waterschappen en niet te vergeten de waterbouwers die het werk maken: de baggerbedrijven. Dit boeiende aspect van ons land wordt in beeld gebracht op het 12e filmfestival op zaterdag 7 maart 2015.

 

11:15-11:28 uur  –  Nr.008 – Nederland , Deltaland prehistorie van dijken , sluizen , polders Zuiderzeewerken
11:30-12:02 uur  –  Nr.478 – Haringvlietdam , gondels met de betonblokken
12:05-12:34 uur  –  Nr.271 – Aanleg van de Afsluitdijk

12:34-13:10 uur  –  PAUZE – in de koffiekamer zal een mooie muziek DVD worden vertoond

13:10-13:28 uur  –  Nr.104 – Van hout tot hoep
13:30-14:25 uur  –  Nr.424 – Bouw van de stormvloedkering Oosterscheldedam. Compleet beeld van de bouw
14:30-15:12 uur  –  Nr.341 – Sluiting van de Philipsdam
15:15-15:41 uur  –  Nr.034 – Deltafinale 1988 Start met een klein gedeelte van 1953 (watersnoodramp) Bouw van de Oosterscheldekering Met animatiebeelden (mooi overzicht) en de opening Door de voormalige Koningin Beatrix

15:41-16:00 uur  –  PAUZE – nuttig een kopje koffie met baggerkoek en luister en zie wederom een mooie muziek DVD

16:00-16:23 uur  –  Nr.483 – Maeslantkering Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Deel 8 Halverwege 1995
16:25-16:45 uur  –  Nr.487 – Maeslantkering Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Deel 14 1997 complete bouw met animatie beelden, opening door de voormalige Koningin Beatrix.

EINDE FILMDAG

Namens alle vrijwilligers hartelijk dank voor uw belangstelling