Baggermuseum op ÉÉN

Museumgebouw

Wat gebeurde er?
Het Nationaal Baggermuseum is tijdens de Rabo Clubkas Avond door leden van de Rabobank Merwestroom in Sliedrecht gekozen als nummer één. Op een warme zomerse avond in de lente, 19 april jl., was het druk in de grote zaal van De Lockhorst. Zo ongeveer alle verenigingen, stichtingen en instellingen uit Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht kwamen en zagen met spanning uit naar de uitslag van de Rabo Clubkas Avond. Een bedrag van € 100.000 wordt toegekend door de leden van de Rabobank Merwestroom.

De uitslag.
Het Baggermuseum kreeg 289 stemmen van Sliedrechtse Rabobank leden. De ruim zestig vrijwilligers, inclusief het bestuur, zijn trots op deze waardering.

Beloning.
Wie een bankpas van de Rabobank Merwestroom laat zien en in Sliedrecht woont, ontvangt bij een bezoek aan het Baggermuseum gratis koffie of thee met een baggermolenkoekje gedurende de gehele maand mei dit jaar.

Wat is er te zien?
De tentoonstelling over de Marker Wadden loopt nog tot 28 april a.s. Het door Boskalis gerealiseerde ‘Building with Nature’ project werd destijds geopend door de voorzitter van Natuur Monumenten. De steeds weer verrassende vaste tentoonstelling in het Baggermuseum kan vanzelfsprekend ook bekeken worden. De attractieve BaggerPraktijkTuin is elke zaterdag van 13:00 tot 16:00 open en is te combineren met een bezoek aan de stoombaggermolen “Friesland” in de haven van Het Plaatje.
Tijdens de meivakantie van 24 april t/m 12 mei is de BaggerPraktijkTuin geopend van dinsdagmiddag t/m zaterdagmiddag.

Ontwerp je eigen Marker Wad in het Baggermuseum

NBM Kerstvakantie activiteit 2017

De aanleg van de Marker Wadden in het Markermeer is weer een bijzonder stukje waterbouw in Nederland. Eilanden worden opgespoten met slib. Dat helpt de natuurontwikkeling in het Markermeer te verbeteren. Wilt u weten hoe? Kom dan naar het Baggermuseum. In de uitgebreide tentoonstelling “Building with Nature” – je mag ook zeggen: bouwen met de natuur- laten we zien hoe de Marker Wadden worden aangelegd en waarom dit vernieuwend is. De natuurkrachten wind, stroming en bezinking worden actief ingezet om dit nieuwe land te bouwen en te beheren. Ook andere voorbeeldprojecten van bouwen met de natuur zijn in deze tentoonstelling opgenomen. Zoals de Zandmotor, Mangroveherstel in Indonesië, Mordecai Island in de US en het Wervenpark in Dordrecht. De keuze voor zachte waterkeringen staat namelijk wereldwijd in de belangstelling.

NBM-Marker-Wadden-opspuitenKerstvakantie
“Ontwerp je eigen eiland in het Baggermuseum” is het thema van deze kerstvakantie. Wil jij een Marker Wad ontwerpen en als schaalmodel achterlaten in een maquette van het Markermeer? Dan moet je natuurlijk wel eerst alles te weten komen over hoe je eilanden moet maken. Welke locatie kies je? Hoe groot, welke vorm en hoeveel m3 baggerspecie heb je nodig? Bekijk eerst de film met daarin de aanleg van de Marker Wadden en beantwoordt daarna de vragen over de aanleg van verschillende eilanden die Nederlandse baggeraars in binnen- en buitenland hebben gemaakt. Antwoorden goed, dan kun je zelf de handen uit de mouwen steken. Na de kerstvakantie gaan wij de maquette met alle bijzondere vormen van Marker Wadden aanbieden aan de Vereniging Natuurmonumenten. Een inspiratiebron voor een mogelijke tweede fase Marker Wadden die na 2018 in de pijplijn zit.

Het Nationaal Baggermuseum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 14:00 tot en met 17:00 uur en zaterdag van 11:00 tot en met 17:00. In verband met Kerst en Nieuwjaar sluit het Baggermuseum zaterdag 23 december en zaterdag 30 december om 16;00 uur. Tweede Kerstdag is het museum gesloten.

Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu

Afsluitdijk-1Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu, is de titel van de nieuwe wisselexpositie van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Vrijdag 9 december aanstaande wordt de expositie geopend door de heer Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat. De expositie is in nauw overleg met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk tot stand gekomen en gaat in op de komende renovatie van de dijk, die de voormalige Zuiderzee definitief afsloot. Ruim 80 jaar na aanleg moet de Afsluitdijk worden opgeknapt. Het dijklichaam zal over de volle 32 kilometer worden versterkt.

Naast de projecten die te maken hebben met waterveiligheid en waterbeheer zijn ook plannen bedacht die de natuur in het gebied een handje moeten helpen, plannen die economische ontwikkeling in de regio moeten stimuleren en plannen voor het opwekken van nieuwe vormen van duurzame energie. Al deze plannen komen in deze expositie aan de orde. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs de dijk van 32 kilometer lengte aangegeven waar welk plan is bedacht.

Hoewel de uitwerking van de plannen nog in een pril stadium is, geven de globale plannen, de oplossingsruimten en normen nu al voldoende beeld om te laten zien hoe de Afsluitdijk, al meer dan 80 jaar in dienst, de komende jaren zal transformeren.

Maar geen toekomst zonder terug te kijken naar het verleden. Sliedrechters zijn zeer begaan met de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk. Veel (over)grootvaders zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Daarom wordt ook de geschiedenis van de Afsluitdijk in deze expositie in beeld gebracht. Daarbij geven oude ansichtkaarten een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

De expositie is voor publiek geopend vanaf zaterdag 10 december 2016.

Museumweek van 18 tot 26 april

tshd Queen of the Netherlands in AustralieHet Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht doet mee aan de museumweek van 18 tot 26 april. Elke bezoeker ontvangt in de museumweek gratis koffie of thee met een baggermolenkoekje. Voor de kinderen is er limonade.

Het pronkstuk tijdens de museumweek is het schaalmodel van de tinbaggermolen “Karimata”. De bezoeker maakt van zich zelf een foto, een selfie, met op de achtergrond de “Karimata” of een ander gekozen “gouden object”. Volg de aanwijzingen voor het uploaden van de selfie. Met een beetje geluk win je een Museumkaart. Ga naar www.baggermuseum.nl en klik op de aanduiding “nationale museumweek 18-26 april 2015”. Via de knop “musea” toets je in het zoekkader “baggermuseum” en klik op “meer informatie”.

Het Nationaal Baggermuseum is een beleving op zich. Maar bezoek ook de fraaie tentoonstelling “Tinwinning op Billiton”, het vroegere Nederlands Indië.

Tijdens de museumweek wordt elke dag een film gedraaid rond 15:30 uur in de filmzaal van het Baggermuseum. Het filmprogramma van dag tot dag is te vinden op de website.

In de tuin van het baggermuseum staat het Koetshuis waar een snijkopzuiger gedemonstreerd wordt. In de paviljoens kan je Amersfoort aan zee zien.

Films tijdens de museumweek 2015

Elke dag worden films getoond die (bij elkaar geteld) ongeveer een uur duren.
Deze films worden telkens herhaald.
Elke dag worden andere films getoond.

Het programma gedurende de museumweek ziet er als volgt uit:

zaterdag 18 april Veelzijdigheid. De wereld van baggeren (nr. 1: 26 min)
De baggerindustrie. TV-documentaire (nr. 7: 26 min)
zondag 19 april Nationaal Baggermuseum is gesloten
maandag 20 april Nationaal Baggermuseum is gesloten
dinsdag 21 april Baggeraar; banen in het baggerbedrijf (nr. 13: 6 min)
Maritiem Nederland. Werk aan het water (nr. 140: 51 min)
woensdag 22 april
(speciaal jeugdprogramma)
Van baggerbeugel tot baggerwerktuig (nr. 4: 13 min)
Bagger Bacher (nr. 9: 19 min)
Klokhuis: special over baggeren (nr. 28: 11 min)
De bodem onder onze welvaart (nr. 61: 19 min)
donderdag 23 april Sliedrecht. Unieke zwart-wit film over Sliedrechtenaren.
Opnamen van bruidsparen, scholen, winkels, ziekenhuis en zwembad (nr. 106: 65 min)
vrijdag 24 april Vechten tegen verval (nr. 79: 13 min)
De baggerindustrie (oud filmmateriaal) (nr. 107: 31 min)
Varen door de bagger. Kamerleden op werkbezoek (nr. 114: 13 min)
zaterdag 25 april Filmdag met films over de Koninklijke familie en films over de baggerindustrie