Essex

Essex

Adriaan Volker bestelde als eerste Hollandse aannemer in 1864 drie stoomgedreven emmerbaggermolens in het Belgische Luik voor een totaalbedrag van fl. 68.000,-. Later volgden andere aannemers dit …

Lees verder …

Tredmolen

Hoewel de scheepsbouwer en cartograaf Joost Janszoon Bilhamer wordt geassocieerd met de eerste moddermolen in 1575, dateert het octrooi voor de moddermolen van 1589. Dit …

Lees verder …

Zandaak

Schouw, aak, vletaak zijn verschillende namen voor verschillende type platbodems waarmee opgebaggerde baggerspecie werd vervoerd of het riet uit de Biesbosch naar het vaste land werd gebracht. …

Lees verder …

Baggerbeugel

Zodra het tijdperk van trekkende jagers en verzamelaars voorbij is en mensen overgaan op landbouw op een vaste plaats, speelt waterbeheersing een rol. In diverse beschavingen …

Lees verder …

Glas-in-lood

Dit drieluik is vervaardigd door glazenier Toon Berg (1877-1967) ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij tot Uitvoeren van Openbare Werken Adriaan Volker …

Lees verder …