Gouache

Gouache

Dit schilderij van kunstenaar Marin Marie (1901-1987) verbeeld de baggerwerkzaamheden van een nieuw kanaal van circa 28 km langs de Rhone van Donzère naar Mondragon, aangelegd tussen 1947 en 1952. Deze aquarel gouache is één van vier, vervaardigd in opdracht van de Franse staat. Drie van de kunstwerken zijn geschonken aan IHC werven. IHC was de leverancier van vijf grote baggermolens met transportbanden, die nodig waren voor het aanleggen van het kanaal. Het gaat om de baggermolens Estaque, Douala, Port Buet, Haiphong en Tourane. Het traject moest bevaarbaar worden en tevens dienen als irrigatiekanaal. Halverwege het kanaal ligt een grote waterkrachtcentrale en sluizencomplex, onderdeel van het project.
Marin-Marie was een beroemde Franse schilder, zeezeiler en maritiem schrijver. Zijn echte naam was Marin Marie Paul Emmanuel Durand Couppel de Saint-Front. In 1933 maakte hij al een solo zeilrace naar de Verenigde Staten.
Deze gouache is in 1996 door de heer J.M.G. Melkert (België) aan het Nationaal Baggermuseum geschonken.

Maeslantkering

Maeslantkering

In 2005 is het Nationaal Baggermuseum in bezit gekomen van een model van de Maeslantkering. Nijs Baan heeft het werkende model vervaardigd en geschonken aan het museum.

De Maeslantkering, een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997 en onderdeel van de Europoortkering, het laatste gedeelte van de Deltawerken.

De Maeslantkering sluit de Nieuwe Waterweg af bij de verwachting van extreem hoog water. De kering bestaat uit twee gebogen deuren van elk 210 meter lang en 22 meter hoog. Deze deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gezwenkt en vervolgens worden volgepompt, zodat ze afzinken. Binnen 2 uur zakken ze daardoor naar de bodem. In 2007 is de Maeslantkering voor het eerst gesloten van wege de verwachte slechte weersomstandigheden.

Als de deuren weer open moeten, worden de pontons leeggepompt en zwenken de deuren weer terug in hun cirkelvormige dok. De lengte van de armen van de Maeslantkering bedraagt 330 meter, vergelijkbaar met de hoogte van de Eiffeltoren. De twee bolscharnieren hebben een doorsnede van 10 meter.

Volvox Olympia

Volvox Olympia

In 2010 kwam het museum in bezit van het door Modelbau Ihrenfeld & Berkefeld te Hamburg gemaakte model van de sleephopperzuiger Volvox Olympia. Het model werd door Van Oord Nederland BV in bruikleen geschonken.

De sleephopperzuiger Volvox Olympia, gebouwd bij Van der Giessen de Noord in Krimpen aan de IJssel en op 8 februari 2003 daar te water gelaten, werd afgebouwd bij IHC Holland NV in Kinderdijk.
Ze heeft een hopper van 4750 m 3 met aan stuurboord een zuigbuis voor maximaal 32 meter diepte.
Het schip wordt vooral gebruikt voor onderhouds- en verdiepingswerkzaamheden in kleinere havens en is ook uitgerust met een walpersinstallatie voor landwinning.

Mark II

Mark II

Hier afgebeeld ziet u een bestuurbaar schaalmodel van de snijkopzuiger Mark II. Het model is gemaakt door de heer J. Breur uit Hardinxveld-Giessendam. In 1978 werd bij de restauratie van het Koetshuis een bassin geplaatst waarin dit model in vol bedrijf is te bewonderen.

De Mark II is een getrouwe kopie van het echte baggerwerktuig van Koninklijke Boskalis Westminster NV, dat in 1978 bij de voormalige scheepswerf C.M. van Rees in Sliedrecht werd gebouwd. Lengte 65,4 meter, breedte 17 meter en een zuigdiepte van 25 meter. De diameter van de zuigpijp was 0,85 meter en de cuttermotor had een vermogen van 1100 kW.

De Mark II heeft rond 1990 gewerkt aan een landwinningsproject bij Bahrein en is later verkocht aan Huta Marine Works in Saoedi Arabië.

Essex

Essex

Adriaan Volker bestelde als eerste Hollandse aannemer in 1864 drie stoomgedreven emmerbaggermolens in het Belgische Luik voor een totaalbedrag van fl. 68.000,-. Later volgden andere aannemers dit voorbeeld.

Stoombaggermolen Essex is in 1923 voor de Sliedrechtse firma K.L. Kalis Wzn. & Co. gebouwd bij scheepswerf L. Smit & Zoon te Kinderdijk. Het vaartuig meet een lengte van 47 meter, een breedte van 8 meter en steekt een diepte van 3,3 meter. De baggerdiepte is 21 meter en de emmerinhoud 600 liter.

De Essex heeft onder andere grote hoeveelheden keileem opgebaggerd voor de in 1939 nieuw aangelegde dijk rondom de Noordoostpolder.

In 1948 werd de Essex verkocht aan Volker Aannemingsmaatschappij uit Den Haag. Deze liet het schip naar Nederlands Indië verslepen, waar het werkte in de haven van Soerabaja en Medan.

In 1993 werd het model door de heer ir. H.A. Verkerk uit Sliedrecht geschonken aan het National Baggermuseum.