Filmdag – 18 maart 2017

NBM film 18-03-2017Het Nationaal Baggermuseum presenteert een filmdag op 18 maart a.s. En dit keer blijven we dicht bij huis. Een duik in de geschiedenis van het ontstaan en het leven en werken in de polders. Deze keer gaat het vooral over de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Boeiend is om te zien hoe het water de stad Dordrecht heeft gevormd. Wat betekent het bijvoorbeeld om buitendijks te wonen, terwijl het water soms tot aan de ramen stijgt. Als het water boven normaal stijgt en er gevaar dreigt voor mens en dier, dan moet worden over gegaan tot het nemen van drastische maatregelen. Wat dat betekent voor de boeren en bewoners van de Noordwaard bij Werkendam is te zien we in de laatste film.
Al met al beloofd het weer een interessante voorstelling te worden. De filmdag vindt plaats op zaterdag 18 februari 2017. Er zijn 2 voorstellingen: de eerste voorstelling begint om 11.00 uur tot ongeveer 13.50 uur. In de pauze kunt u eventueel huisgemaakte soep en/of vers belegde broodjes verkrijgen in het museum.
De tweede voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.40 uur. In de pauze kunt u genieten van een heerlijke kop thee of koffie.

Voorjaarsvlaggen in Baggermuseum

VoorjaarsvlaggenVan 25 februari t/m 5 maart is het voorjaarsvakantie. Het Nationaal Baggermuseum organiseert in deze week een evenement voor jongeren. Door het hele museum zijn vlaggen opgehangen van acht verschillende landen. Kom kijken en stel vast van welk land de vlag is. De bezoeker ontvangt een papier waarop steeds de eerste letter van de landsnaam moet worden ingevuld. Als de letters op de goede plaats zijn ingevuld vormen ze de naam van een speciale baggermolen die ook te zien is in het Baggermuseum. Het is een bijzondere naam voor een bijzonder soort baggermolen.
Vanuit Sliedrecht is baggeren een wereldwijde activiteit geworden. Waterbouwkunde is eigenlijk een deftig woord voor baggeren. In bijna alle landen op onze planeet hebben baggeraars werken uitgevoerd. De landen waarvan acht vlaggen in het museum gevonden kunnen worden, zijn ook landen waar waterbouwkundige werken zijn gemaakt.
Als alle letters zijn gevonden en de naam van de bijzondere baggermolen correct is opgeschreven, is er best nog wel tijd over om vernieuwing van de Afsluitdijk te bekijken. Een demonstratie met de snijkopzuiger “Mark 2” in het Koetshuis is ook mogelijk.
Zelf baggeren met de baggersimulator? Dat kan. Wie het goed doet baggert een selfie!

Filmdag – 28 januari 2017

Afsluitdijk-1Werken aan de afsluitdijk – toen en nu.

Filmdag Baggermuseum over Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken.

De filmdag op 28 januari staat in het teken van de wisseltentoonstelling ‘Werken aan de Afsluitdijk – toen en nu’.
Ruim 80 jaar geleden is de Zuiderzee afgesloten door de Afsluitdijk. Sliedrechters hebben een band met de Afsluitdijk. Veel (over)grootvaders zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Hoe dat in z’n werk ging laten we zien in een film over de aanleg en bouw van de Afsluitdijk.
De Afsluitdijk is niet alleen aangelegd voor de veiligheid en de watervoorziening, maar ook voor de landaanwinning. We tonen een film waarin de inpoldering van de Zuiderzee en het ontstaan van de steden te zien is.
De filmdag vindt plaats op zaterdag 28 januari 2017. Er zijn 2 voorstellingen: de eerste voorstelling begint om 11.00 uur tot 13.57 uur. In de pauze kunt u eventueel huisgemaakte soep en/of vers belegde broodjes verkrijgen in het museum.
De tweede voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.47 uur. In de pauze kunt u genieten van een heerlijke kop thee of koffie. 

Het ochtendprogramma begint om 11.00 uur en ziet er als volgt uit:
11.00 uur – Inleiding films
11.10 uur – Bouw en aanleg van de Afsluitdijk – 1929 tot 1932
11.40 uur – Het inpolderen van de Zuiderzee – 1927 tot 1976

12.30 uur – Pauze. – Soep en broodjes zijn verkrijgbaar in het museum.

13.00 uur – 75 jaar Afsluitdijk
13.57 uur – Einde ochtendvoorstelling

Het middagprogramma begint om 14.00 uur en ziet er als volgt uit:
14.00 uur – Inleiding films
14.10 uur – Bouw en aanleg van de Afsluitdijk – 1929 tot 1932
14.40 uur – Het inpolderen van de Zuiderzee – 1927 tot 1976

15.30 uur – Pauze. – Thee/koffie en fris zijn verkrijgbaar in het museum.

15.50 uur 75 jaar Afsluitdijk
16.47 uur Einde middagvoorstelling

Kom alles te weten over de Afsluitdijk en maak je eigen Herdenkingspenning

Afsluitdijk

Nadat de bouw van de Afsluitdijk was afgerond kregen veel mannen die aan dit werk hebben deelgenomen een herdenkingspenning met hun eigen naam. Een prachtig aandenken aan een groot werk dat zo belangrijk is voor de waterveiligheid van Nederland.
We staan nu aan het begin van de grote renovatie van de Afsluitdijk. Opnieuw een groot werk waaraan naast versterking van de dijk ook belangrijke projecten op het gebied van natuur, economie en duurzame energie zijn gekoppeld. In het Nationaal Baggermuseum is nu een wisselexpositie te zien waarin de plannen voor de Afsluitdijk worden toegelicht.
De bezoekers maken een virtual reality reis met een VR bril. Hiermee kan je door de vismigratierivier zwemmen en door een opstelling voor het opwekken van energie uit het langs elkaar stromen van zoet en zout water.

PenningIn de kerstvakantie besteedt het Nationaal Baggermuseum extra aandacht aan de jongere bezoekers. Zij kunnen ervaren hoe belangrijk dit waterbouwkundig project is. Zo kan men meedoen aan een kennistest tijdens het bezoek aan de tentoonstelling. Daarna kan een eigen ontwerp gemaakt worden voor een herdenkingspenning. Rijkswaterstaat heeft een grote bijdrage geleverd voor het inrichten van deze tentoonstelling en zal opnieuw een herdenkingspenning uitbrengen als de nieuwe Afsluitdijk wordt opgeleverd. Door mee te doen aan het ontwerpen van de nieuwe herdenkingspenning geef je Rijkswaterstaat ideeën.

Mammoeten in Baggermuseum

NBM MammoetZaterdag 5 november om 13:00 uur komt Walter Langendoen vertellen over zijn mammoetvondsten van de tweede Maasvlakte. Miljoenen kubieke meters zand zijn door baggeraars uit zee gehaald voor het maken van dit nieuwe deel van Nederland.
Bij het opspuiten van het zand zijn allerlei grote en kleinere delen van mammoeten gevonden.
Deze enorme behaarde dieren met grote slagtanden bewoonden vroeger ons gebied in de tijd dat de Noordzee er nog niet was.
Walter Langendoen vertelt heel graag over de bijzondere vondsten die hij op Maasvlakte 2 heeft aangetroffen. Heb je zelf wel eens iets heel ouds gevonden van een dier, dan kun je het meebrengen naar het Nationaal Baggermuseum, dan vertelt hij wat het is.
Na afloop van het verhaal over mammoeten kun je onder begeleiding van kunstenares Joanna Smolarz grote kiezelstenen beschilderen met de afbeelding van een mammoet.
In het Nationaal Baggermuseum zijn vele beenderen en gebitsdelen van mammoeten te zien.