Avonturen van de baggeraar

In het Nationaal Baggermuseum is vanaf 26 juni 2012 een expositie te zien en te horen in een vernieuwende opzet. Het wordt een tentoonstelling die voortdurend groeit. Het thema is de “Avonturen van de baggeraar”. Het is bekend dat de baggeraar de wereld als zijn werkterrein heeft. Waar tussen Noord- en Zuidpool waterbouwkundige werken werden uitgevoerd, treft men Nederlandse baggeraars aan. Het ligt voor de hand dat deze mensen wel eens het een en ander mee maakten op de reizen van en naar het werk en aan boord van de baggerwerktuigen. Begin 1950 vertrok een Sliedrechter met zijn gezin voor langere tijd naar een groot baggerwerk in Australië. De reis met een DC3 van de KLM geschiedde in etappes en duurde vijf dagen voor men van Schiphol in Australië arriveerde. Naast de nieuwe woon- en werkomstandigheden die men tegemoet ging was de reis op zich al een heel avontuur. In de maand februari van het jaar 1970 zinkt tijdens een zware storm de sleephopperzuiger “Geopotes VIII” in de Atlantische Oceaan ter hoogte van Land End, zuidwest Engeland; alle opvarenden worden door een Nederlandse kustvaarder uit de soms zes meter hoge golven vanuit hun sloep gered. Dit zijn twee van de vele avonturen die in het Baggermuseum herbeleefd kunnen worden.

Vandaag de dag is de communicatie tussen het thuisfront en de baggeraar met behulp van smartphones en telefoonverbindingen met webcam een gewone zaak. Dat ging voorheen alleen maar via de handgeschreven brief. Ook de tijd dat de baggeraar van huis ging was aanmerkelijk langer als nu het geval is. Het Nationaal Baggermuseum wil van de vele gebeurtenissen de verhalen vertellen en zo mogelijk met beelden. In de expositiezaal wordt hiermee gestart. De verhalen tentoonstelling wordt geopend door mevrouw Jean Vlot. Deze groeiende maar vooral boeiende expositie loopt tot en met 30 oktober 2012.