Educatief Waterbouwkundig Erf van start

Vorige week vrijdag is bij het Nationaal Baggermuseum door een driemanschap van de Stichting Opleiding & Ontwikkelingsfonds Waterbouw het eerste grondwerk verzet.
In de directe omgeving van het Koetshuis van het Baggermuseum worden een tweetal paviljoens gebouwd. Hierin komen activiteiten die de jeugd laten zien en voelen wat baggerwerk zoal inhoud. Er komt een simulator waarmee de speler zijn of haar vaardigheden met baggerwerktuigen toetst. De simulator krijgt een internetverbinding waarmee de speler(s) hun resultaat kunnen mailen.
Met de twee watertafels kan worden ervaren tot hoever Nederland onderwater loopt en tegelijk hoe sterke dijken ons tegen hoog water kunnen beschermen.
De opzet van het Educatief Waterbouwkundig Erf is om bezoekers van het Baggermuseum actief te betrekken en vooral de jeugd de wereld van de waterbouw te leren kennen. Met de bouw wordt nu aangevangen, de verwachting is dat in het vroege voorjaar van 2013 het dynamisch centrum in gebruik genomen wordt.

Start bouw Educatief Waterbouwkundig Erf

Vrijdagmiddag 21 september a.s. wordt de eerste handeling verricht voor de bouw van het Educatief Waterbouwkundig Erf, EWE afgekort.
Het Nationaal Baggermuseum start met een aantal bouwkundige voorzieningen waarin het EWE zal worden ondergebracht. Er worden een aantal instrumenten en digitale voorzieningen geplaatst waarmee de bezoeker van het Baggermuseum zelf kan expirimenteren om te ervaren wat de moderne wereld van het baggeren betekent. Hiermee voegt het Baggermuseum een belangrijk dynamisch aspect toe aan het toch al attractieve museum. Er wordt vooral gekeken naar jongeren die in het EWE op actieve wijze inzicht kunnen verkrijgen in de wereld van waterbouw.

De bijeenkomst start om 15:45 uur. De eerste handelingen worden uitgevoerd door de heren Joost Kaper, Simon Hoek en Luuk de Boer van het O & O Fonds Waterbouw (Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds). Deze handelingen vangen aan rond 16:00 uur.

Avonturen van de baggeraar

In het Nationaal Baggermuseum is vanaf 26 juni 2012 een expositie te zien en te horen in een vernieuwende opzet. Het wordt een tentoonstelling die voortdurend groeit. Het thema is de “Avonturen van de baggeraar”. Het is bekend dat de baggeraar de wereld als zijn werkterrein heeft. Waar tussen Noord- en Zuidpool waterbouwkundige werken werden uitgevoerd, treft men Nederlandse baggeraars aan. Het ligt voor de hand dat deze mensen wel eens het een en ander mee maakten op de reizen van en naar het werk en aan boord van de baggerwerktuigen. Begin 1950 vertrok een Sliedrechter met zijn gezin voor langere tijd naar een groot baggerwerk in Australië. De reis met een DC3 van de KLM geschiedde in etappes en duurde vijf dagen voor men van Schiphol in Australië arriveerde. Naast de nieuwe woon- en werkomstandigheden die men tegemoet ging was de reis op zich al een heel avontuur. In de maand februari van het jaar 1970 zinkt tijdens een zware storm de sleephopperzuiger “Geopotes VIII” in de Atlantische Oceaan ter hoogte van Land End, zuidwest Engeland; alle opvarenden worden door een Nederlandse kustvaarder uit de soms zes meter hoge golven vanuit hun sloep gered. Dit zijn twee van de vele avonturen die in het Baggermuseum herbeleefd kunnen worden.

Vandaag de dag is de communicatie tussen het thuisfront en de baggeraar met behulp van smartphones en telefoonverbindingen met webcam een gewone zaak. Dat ging voorheen alleen maar via de handgeschreven brief. Ook de tijd dat de baggeraar van huis ging was aanmerkelijk langer als nu het geval is. Het Nationaal Baggermuseum wil van de vele gebeurtenissen de verhalen vertellen en zo mogelijk met beelden. In de expositiezaal wordt hiermee gestart. De verhalen tentoonstelling wordt geopend door mevrouw Jean Vlot. Deze groeiende maar vooral boeiende expositie loopt tot en met 30 oktober 2012.