De Ramp, 60 jaar antwoorden en vragen

De rampIn het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht is vanaf 19 januari t/m 20 april 2013 een expositie te zien over de Watersnoodramp van februari 1953 waar bijna 1900 mensen omkwamen.
De tentoonstelling heeft een speciaal karakter door de wetenschappelijke benadering van de Watersnoodramp die een deel van Nederland 60 jaar geleden in de nacht van 1 februari 1953 overviel. De zware noordwester storm teisterde onder meer de kust van zuidwest Nederland, delen van België en Engeland.
Uit het onderzoek dat vooraf ging aan deze expositie zijn veel antwoorden maar ook vragen aan het licht gekomen. Wat waren de feiten van deze ramp? De ontreddering die erna ontstond, hoe verliep de communicatie en wat wisten we? Wat was de stand van zaken van de Nederlandse waterhuishouding voor de ramp? Vele antwoorden zijn op vele vragen gekomen maar hoe zat het nu echt?
Met begrijpelijke teksten, uniek fotomateriaal en films wordt op aangrijpende wijze getoond hoe Nederland destijds overvallen werd door het water. Zelden eerder werd de Watersnoodramp van 1953 op een zo treffende wijze geëxposeerd.

Moerdijk Spoorbrug – heeft uw familie meegewerkt?

Tot en met 5 januari 2013 kunt u in het Nationaal Baggermuseum prachtige bouwtekeningen en foto’s zien van de bouw van de Eerste Moerdijk Spoorbrug.
Adriaan Volker was in 1869 als baggeraar betrokken bij de onderbouw van deze iconische brug: de berekeningen hiervoor zijn ook in te zien. Pronkstuk van de tentoonstelling is misschien wel een foto uit 1946, gemaakt na het herstel van de spoorbrug. Hierop staan alle werklieden die aan het herstel hadden meegewerkt. Wellicht staat een familielid van u er ook bij? Dinsdag t/m vrijdag tussen 14.00 – 17.00 en zaterdag tussen 11.00 – 17.00 uur kunt u bij museumbezoek de foto op groot formaat bewonderen.

Bent u geïnteresseerd in digitale fotografie en wilt u meer kunnen doen met uw toestel? Op zaterdag 24 november geeft René van der Kloet een workshop over digitale fotografie in het Baggermuseum. Wilt u hieraan meedoen, dan dient u zich aan te melden via info@baggermuseum.nl of door te bellen met 0184-414166. Voor € 17,50 heeft u een zeer leerzame middag tussen 14.00 en 17.00 en krijgt u bovendien een kop koffie. Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij!
 

De Moerdijkspoorbrug

In de maand november zet het Nationaal Baggermuseum een iconisch beeld uit de omgeving in de schijnwerpers: de Moerdijkspoorbrug.
Door middel van foto’s, archiefstukken en een maquette gaat u met een andere blik naar deze brug kijken. De Sliedrechtse Adriaan Volker I was aannemer van de onderbouw van de spoorbrug en leverde tussen 1863 en 1871 het werk voor de 20 peilers waar de brug op rust. In die tijd was de bouw van de Moerdijkspoorbrug een werk dat wereldwijd de aandacht trok.
Het Baggermuseum heeft in dit geval uw inzet nodig. Mogelijk beschikt u over een fraaie foto van de Moerdijkspoorbrug of heeft u als fotograaf deze brug een keer op de foto vastgtelegd. Dan kan uw foto deel uitmaken van deze expositie. U kunt uw foto’s uitgeprint afleveren bij het Nationaal Baggermuseum, Molendijk 204 of 208 van 20 t/m 25 oktober 2012 en laat even weten dat u langskomt, bel 0184 414166 of 425615. De beste inzending wordt gekozen door professioneel fotograaf René van der Kloet die kijkt naar creativiteit inzicht dat gebruikt is bij het maken van de foto.
Aan deze tentoonstelling wordt verbonden een digitale fotoworkshop op zaterdagmiddag 24 november 2012 tussen 14:00 en 17:00 uur en kost 17,50 euro inclusief koffie met baggermolenkoek. Voor deze workshop kunt u zich melden op 0184 414166 of via info@baggermuseum.nl Maximaal 20 personen. 

Educatief Waterbouwkundig Erf van start

Vorige week vrijdag is bij het Nationaal Baggermuseum door een driemanschap van de Stichting Opleiding & Ontwikkelingsfonds Waterbouw het eerste grondwerk verzet.
In de directe omgeving van het Koetshuis van het Baggermuseum worden een tweetal paviljoens gebouwd. Hierin komen activiteiten die de jeugd laten zien en voelen wat baggerwerk zoal inhoud. Er komt een simulator waarmee de speler zijn of haar vaardigheden met baggerwerktuigen toetst. De simulator krijgt een internetverbinding waarmee de speler(s) hun resultaat kunnen mailen.
Met de twee watertafels kan worden ervaren tot hoever Nederland onderwater loopt en tegelijk hoe sterke dijken ons tegen hoog water kunnen beschermen.
De opzet van het Educatief Waterbouwkundig Erf is om bezoekers van het Baggermuseum actief te betrekken en vooral de jeugd de wereld van de waterbouw te leren kennen. Met de bouw wordt nu aangevangen, de verwachting is dat in het vroege voorjaar van 2013 het dynamisch centrum in gebruik genomen wordt.

Start bouw Educatief Waterbouwkundig Erf

Vrijdagmiddag 21 september a.s. wordt de eerste handeling verricht voor de bouw van het Educatief Waterbouwkundig Erf, EWE afgekort.
Het Nationaal Baggermuseum start met een aantal bouwkundige voorzieningen waarin het EWE zal worden ondergebracht. Er worden een aantal instrumenten en digitale voorzieningen geplaatst waarmee de bezoeker van het Baggermuseum zelf kan expirimenteren om te ervaren wat de moderne wereld van het baggeren betekent. Hiermee voegt het Baggermuseum een belangrijk dynamisch aspect toe aan het toch al attractieve museum. Er wordt vooral gekeken naar jongeren die in het EWE op actieve wijze inzicht kunnen verkrijgen in de wereld van waterbouw.

De bijeenkomst start om 15:45 uur. De eerste handelingen worden uitgevoerd door de heren Joost Kaper, Simon Hoek en Luuk de Boer van het O & O Fonds Waterbouw (Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds). Deze handelingen vangen aan rond 16:00 uur.