Bezoek de stad van de tsaren

In het Nationaal Baggermuseum is tot april 2014 een tentoonstelling te zien over de door Nederlandse baggerbedrijven gebouwde waterkering bij Sint Petersburg.
Alle bezoekers aan deze tentoonstelling kunnen een formulier invullen waardoor zij kans maken op een korting van honderd euro voor een reis naar Sint Petersburg. Deze korting wordt aangeboden door Arke Reizen, Stationsweg 1 te Sliedrecht. U kunt daarbij kiezen uit een vliegreis van Amsterdam naar Sint Petersburg inclusief drie overnachtingen in het comfortabele Dostoevsky Hotel.
Er kan ook gekozen worden voor een 15-daagse cruise met het ms “Rotterdam” met vertrek en aankomst in Rotterdam. Tijdens deze cruise bezoekt u Kopenhagen, Warnemünde, Tallin, Sint Petersburg, Helsinki, Stockholm en Arhus.
Voor beide reizen geldt de aangeboden korting van honderd euro.
Bezoek de tentoonstelling over de stormvloedkering bij Sint Petersburg en maak kans op de cheque van honderd euro. De cheque zal worden uitgereikt eind maart 2014. Datum en tijd zal worden bekend gemaakt door het Nationaal Baggermuseum in samenwerking met Arke Reizen.

Scheepsbel Sliedrecht 35

scheepsbel-sliedrecht-35Baggermuseum ontvangt scheepsbel ‘Sliedrecht 35’.

Ariane Riep, conservator van het Nationaal Baggermuseum, heeft op 1 november jl. de scheepsbel van de snijkopzuiger “Sliedrecht 35” in ontvangst genomen. De scheepsbel werd aangeboden door de heer Joep Athmer, directielid van Van Oord. De “Sliedrecht 35” is onlangs gerecycled en heeft ruim 37 jaar dienst gedaan voor diverse baggerbedrijven, het eerste was Adriaan Volker.
Een snijkopzuiger is een baggerwerktuig en uitgerust om harde grond te verwerken. Wat dit schip bijzonder maakt is dat het schip twee namen heeft gehad. Het schip is destijds gebouwd bij J & K Smit, IHC Merwede te Kinderdijk met de naam “Sliedrecht 33”. In het jaar 1977 is de snijkopzuiger omgeslagen in de haven van Jubail, Saoedi Arabië. Het werktuig is vervolgens gelicht en herbouwd als “Sliedrecht 35”. Tot in het jaar 2013 heeft het schip succesvol dienst gedaan.
Overhandiging van de scheepsbel vond plaats in aanwezigheid van de doopvrouwe, mevrouw M.G. Blokland-Moret. De schipper die met de nieuwe snijkopzuiger startte is C.(Kees) de Bruin die met zijn echtgenote ook aanwezig was bij deze bijzondere gebeurtenis. Vele vroegere werknemers die bij de snijkopzuiger betrokken zijn geweest waren hierbij aanwezig, evenals de bestuursleden van het Nationaal Baggermuseum.
De scheepsbel is te zien in het Baggermuseum tesamen met het schaalmodel van de “Sliedrecht 35” in de zaal van de expositie Stormvloedkering Sint Petersburg. 

Bescherming van Sint Petersburg tegen het water

NBM St PetersburgVan 28 september t/m 12 april 2014 wordt in het Nationaal Baggermuseum een tentoonstelling gehouden “Bescherming van St. Petersburg tegen het water”. Sinds de stichting van de St Petersburg door Tsaar Peter de Grote aan de Neva rivier in 1703 is de stad geteisterd door  meer dan 300 overstromingen. Deze vinden hun oorsprong in de Finse Golf en worden veroorzaakt door westerstormen en grote atmosferische drukverschillen in de Oostzee. Deze overstromingen, die ten gevolge van de klimaatverandering in intensiteit toenemen, veroorzaken veel schade aan de stad. Daarom is in 1980 de bouw gestart van een verdediging tegen het hoge water. Deze stormvloedkering bestaat uit een aantal dijksecties met een gezamenlijke lengte van zo’n 25 km, een zestal batterijen van uitwateringssluizen en een tweetal afsluitbare doorgangen voor de scheepvaart. Een en ander is te vergelijken met een combinatie van de Afsluitdijk, de Haringvlietsluizen, de Hartelkering en de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. Een zesbaans weg over deze dam met een brug en een tunnel ter plaatse van de scheepvaartdoorgangen maakt deel uit van de ringweg van St. Petersburg.

Toen ongeveer tweederde van de werken gereed was, is de bouw in 1987 stilgelegd vanwege zorgen rond de waterkwaliteit van de Neva baai. Later onderzoek, waarbij Nederland betrokken is geweest, heeft aangetoond dat de zorgen op zich wel terecht waren, maar niet in verband dienden te worden gebracht met de bouw van de dam. Uit een in 2002 door het Nederlandse NEDECO uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek volgde de aanbeveling om de dam af te bouwen. Deze studie vormde de basis voor een lenings-overeenkomst tussen de Europese Ontwikkelingsbank en Rusland. Nederlandse ingenieurs-bureau’s hebben vervolgens een groot aandeel gehad in het herziene ontwerp, het projectmanagement en de supervisie van de uitvoering.

Boskalis heeft na de hervatting van de bouw in 2005 drie contracten uitgevoerd. Het eerste werk bestond uit  het baggeren van een nieuwe toegangsgeul naar de haven van St. Petersburg, waarbij grote hoeveelheden munitie van het beleg van St Petersburg in de Tweede Wereldoorlog moesten worden opgeruimd. Ter plekke van de toekomstige tunnel is een grondverbeteringswerk uitgevoerd, dat bestond uit het verwijderen van de ongeschikte ondergrond en het aanbrengen van zand. Het laatste contract, de sluiting van de dam, begon in 2007. Op 22 november 2008 werd het sluitingsgat gedicht en kon begonnen worden met de aanleg van de bouwput voor het zuidelijk toerit van de tunnel.

In 2010 waren de werken zover gevorderd dat de deuren gesloten konden worden en de stad tegen overstroming beschermd kon worden.  Van 26-28 december 2011 zijn alle deuren tweemaal ruim 12 uur gesloten en is een voorspeld hoog water van 2,81 cm (de hoogste sinds de afgelopen 50 jaar) en daarmee zeer zware schade, voorkomen.

Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bescherming van St Petersburg tegen het water. Reden waarom het museum in het Nederland-Rusland jaar dit belangrijke waterbouwkundige werk als onderwerp heeft gekozen. De tentoonstelling geeft een overzicht van de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze kering, waarbij een maquette van de dam centraal staat. Uiteraard worden de uitgevoerde baggerwerkzaamheden en de werkomstandigheden uitgebreid belicht. Bij de totstandkoming van deze tentoonstelling heeft Boskalis een centrale rol gespeeld.

St Petersburg is door de Stichting Nederland Maritiem Land en de Topsector Water aangewezen als Maritime Hotspot. Reden waarom in deze tentoonstelling ook aandacht wordt besteed aan andere, door Nederlandse bedrijven uitgevoerde werken, zoals de landaanwinning voor een nieuwe cruise terminal door Van Oord. De tentoonstelling zal tussentijds worden geactualiseerd. De voortgang van het recent aan Boskalis gegunde project van de bouw van een nieuwe haven aan de zuidkust van de Finse Golf bij Bronka  (bij de zuidelijke damaansluiting) zal bijvoorbeeld worden gevolgd.

Adriaan Volker Lzn

Adriaan volkerOp 13 juli 1827 werd Adriaan Volker geboren in Sliedrecht. Een ondernemend man die op jonge leeftijd begon met het aannemen van rijswerken en kribwerken in de rivier de Merwede. In 1861 voerde hij onderhoudswerk uit aan het Voornse kanaal met een handbaggermolen. Steeds grotere werken werden kort daarna aangenomen zoals de aanleg van de noordelijke strekdam bij Hoek van Holland, het op diepte maken van de Rotterdamsche Nieuwe Waterweg en de onderbouw van de Moerdijkspoorbrug.
De zoon van Adriaan Volker, Leendert en de zoon daarvan, Adriaan II, bouwden het bedrijf verder uit. Adriaan Volker I wordt gezien als de grondlegger van het groot baggerbedrijf.
In het jaar 1954 bestond het baggerbedrijf 100 jaar en verkreeg het predikaat Koninklijk. Later, in 1978, werd het bedrijf voortgezet onder de naam Koninklijke Volker Stevin, na overname van Van Hattum & Blankevoort, de Stevin Groep. In 1991 fuseerde baggerdevisie met de HAM (Hollandsche Aanneming Maatschappij), de baggerdochter van de Hollandse Beton Groep, en vervolgens werd Ballast Nedam Baggeren ingelijfd.
Deze drie gefuseerde baggerbedrijven werden in het jaar 2003 overgenomen door Van Oord ACZ. De nieuwe, in Rotterdam gevestigde onderneming ging verder onder de naam Van Oord.
Het heden en verleden van deze rijke baggerhistorie kunt u beleven in het Nationaal Baggermuseum. Op de geboortedag van Adriaan Volker I ontvangt iedereen die Adriaan, Adrie, Arie, Adriaantje of een van Adriaan afgeleide voornaam heeft, gratis koffie met baggermolenkoek. Allen die de familienaam Volker dragen worden op dezelfde wijze onthaald.
De genealogie van de familie Volker is uitvoerig weergegeven in boekvorm; dit ligt ter inzage op zaterdag 13 juli 2013.

Leven aan boord

Leven aan boordOnlangs is in het Nationaal Baggermuseum een tentoonstelling geopend over het leven aan boord van baggerwerktuigen. Te zien is onder welke omstandigheden op het werk werd verbleven. Dat kon uiteenlopen van een hut aan boord of een ruimte aan de wal waar je in de meeste gevallen met meerderen in huisde. Een één persoons hut was voorbehouden aan de kapitein en de hoofdmachinist aan boord van een zeegaande sleephopperzuiger. De overige verblijven waren meestal ingericht voor twee of vier personen.
De bemanning van stationair werkende schepen, zoals baggermolens en snijkopzuigers, hadden meestal een accommodatie aan de wal en soms op een ark.
Dat is vandaag de dag wel even anders. Vrijwel iedereen kan beschikken over een één persoons hut die is voorzien van airconditioning, computeraansluiting en wifi.
Het uitvoeren van baggerwerken is nog steeds een aangelegenheid waar je mannen tegenkomt. Maar ook dat kan in de toekomst wel eens gaan veranderen en dan kom je aan boord jonge dames in overall tegen.
Deze nieuwe tijd in de baggerwereld is voorlopig alleen nog te zien in het Baggermuseum waar beide dames werden gefotografeerd.

De expositie is te zien tot eind augustus 2013.