Knopen, steken en splitsen in de voorjaarsvakantie

NBM foto knopen en splitsen

In het Nationaal Baggermuseum wordt tijdens de voorjaarsvakantie een workshop knopen, steken en splitsen georganiseerd. Een knoop is een middel om van een touw een werktuig te maken. In de scheepvaart en de baggerwereld worden knopen op verschillende manieren gebruikt. Geen baggeraar kan zonder de kennis van knopen of steken die nodig zijn bij het afmeren van schepen of het hijsen van een vlag en het repareren van gebroken draden.

De jeugd, maar ook volwassenen, kunnen tijdens de voorjaarsvakantie in het Nationaal Baggermuseum aan de hand van voorbeelden en instructies leren hoe het werkt. Er is voldoende touw aanwezig om te oefenen. De workshop wordt gehouden op 24, 27 en 28 februari en 1, 2 en 3 maart van 14:00 tot 15:00 uur. Er is voldoende tijd over om in het Baggermuseum rond te kijken of de tentoonstelling “Building with Nature” te bezoeken waarin onder meer de Marker Wadden, de Zandmotor en het Wervenpark in Dordrecht te zien zijn.

De kennis van knopen, steken en splitsen is onmisbaar in de scheepvaart, maar deze techniek komt “aan de wal” evengoed van pas. Leuk om te leren. In het Baggermuseum “steek” je er altijd wat van op. Wie laat zien dat zij/hij het kan ontvangt het certificaat voor de beste knopenspecialist.

Filmdag Baggermuseum over de watersnood

NBM-Watersnood 1953 - Sliedrecht-Oost

In het Nationaal Baggermuseum wordt zaterdag 3 februari 2018 een filmprogramma gepresenteerd over de Watersnood van februari 1953 en de Deltawerken die daarop volgden.
In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 stond ten noorden van Schotland een storm met orkaankracht. Een zware storm die over de volle lengte van de Noordzee het water opstuwde tot recordhoogte richting de Nederlandse kust. De dijken in het Deltagebied begaven het en op veel plaatsen in Zeeland, West Brabant, de Zuid-Hollandse eilanden en delen van de Hoekse Waard, IJsselmonde, de Alblasserwaard en de Biesbosch, liepen onder water.
Een ramp waarbij 1836 mensen om leven kwamen en ruim 100.000 mensen hun huis en bezittingen verloren. In één nacht veranderde 165.000 hectare land in een rampgebied bedekt door de zee.
Ook in Engeland, België en Duitsland vonden overstromingen plaats en vielen honderden slachtoffers. Op zee verloren bij schikbreuken velen het leven.
In Nederland werd de Deltacommissie geïnstalleerd en het Deltaplan werd Delta Wet.
De wederopbouw en de totstandkoming van de Deltawerken brachten economische vooruitgang.

In het filmprogramma dat zaterdag 3 februari wordt vertoond, zijn onder andere beelden te zien van de Watersnoodramp zelf, maar ook de aanleg van de Haringvlietdam, de stormvloedkering in de Oosterschelde en de natte werken voor de Maeslantkering komen aan de orde.
Het filmprogramma wordt zaterdag 3 februari in twee delen uitgevoerd. Vanaf 11:00 uur start het programma en vanaf 14:00 uur wordt hetzelfde programma nogmaals vertoond. Misschien dat u de filmdag wil combineren met een bezoek aan het Sliedrechts Museum, waar vanaf 27 januari de tentoonstelling Waternood in Sliedrecht te zien valt.

ATTENTIE. De gemeente Sliedrecht voert werk uit aan de Molendijk. Het Nationaal Baggermuseum is bereikbaar via de westkant van de Deltalaan, linksaf de Molendijk op en na een paar honderd meter aan de rechterkant is het Baggermuseum.

Programma filmdag Van Watersnoodramp tot Deltawerken
Het ochtendprogramma begint om 11.00 uur en ziet er als volgt uit:
11:00 uur – De Ramp 1953
11:30 uur – Deltawerken De Haringvlietdam
12:05 uur – Het Achtste Wereldwonder
12:20 uur – Pauze:Soep en broodjes zijn verkrijgbaar in het museum.
12:45 uur – Aanleg Stormvloedkering Oosterschelde
13:15 uur – De Natte Werken voor de Maeslandtkering
13:25 uur – Einde ochtendvoorstelling

Het middagprogramma begint om 14:00 uur en ziet er als volgt uit:
14:00 uur – De Ramp 1953
14:30 uur – Deltawerken De Haringvlietdam
15:05 uur – Het Achtste Wereldwonder
15:20 uur – Pauze: Koffie en thee zijn verkrijgbaar in het museum.
15:40 uur – Aanleg Stormvloedkering Oosterschelde
16:10 uur – De Natte Werken voor de Maeslandtkering
16:20 uur – Einde middagvoorstelling

Bouwen met de Natuur

Building with natureDit is de naam van de nieuwe wisselexpositie in het Nationaal Baggermuseum.
Donderdag 5 oktober om 15:00 uur opent de directeur van Vereniging Natuurmonumenten, Marc van den Tweel deze expositie.

De bezoeker kan hier zien hoe waterbouwers over de hele wereld duurzame en flexibele oplossingen bedenken voor de ontwikkeling van delta- en kustgebieden. De druk op deze gebieden neemt toe. In 2050 woont en werkt hier bijna 70% van de wereldbevolking, terwijl klimaatverandering en zeespiegelstijging juist hier de waterveiligheid van mens en dier in gevaar brengen.

Bouwen met de Natuur, internationaal aangeduid als “Building with Nature”, is een nieuw concept in de waterbouw. Natuurlijke processen, zoals wind, golven, stroming en sedimentafzetting zijn een duurzaam wapen in de strijd tegen zeespiegelstijging en erosie van kustlijnen. Tegelijk maakt dit nieuwe natuurontwikkeling mogelijk en helpt het bij meervoudig grondgebruik in de delta- en kustgebieden.

Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten duikt de bezoeker in de wereld van “Building with Nature”. Projecten in Nederland zijn de Zandmotor bij Kijkduin, de Marker Wadden in het Markermeer en het Wervenpark in Dordrecht. In al deze projecten spelen natuurontwikkeling en recreatie een belangrijke rol. De projecten zorgen voor een beter leefgebied voor vogels, vissen, zoogdieren, insecten en amfibieën met mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast zijn er in de expositie een Indonesisch en een Amerikaans project opgenomen; Noord Java dat al jaren kampt met heftige erosie problemen, zet in op het herstel van de Mangrovebossen om de kustlijn te beschermen. Het project Mordecai Island ten zuiden van New York laat zien hoe Building with Nature kan helpen bij natuurherstel en tegengaan van erosie.

Wilt u ontdekken hoe het precies werkt, kom dan uw kennis verrijken in het Nationaal Baggermuseum.

Deze bijzondere expositie is gemaakt in nauwe samenwerking met EcoShape uit Dordrecht. Dit is een stichting gefinancierd door overheid en bedrijfsleven met als doelstelling kennisontwikkeling over Building with Nature. Grote Nederlandse waterbouwbedrijven,
ingenieursbureaus, natuurorganisaties en de overheid zijn verenigd in EcoShape.

De directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel opent de tentoonstelling donderdag 5 oktober. Vooraf vertelt directeur Henk Nieboer van EcoShape hoe Building with Nature werkt.
Landschapsarchitect Marit Janse laat zien hoe zij een getijdenpark in de stad ontwerpt.

Vanaf vrijdag 6 oktober is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk.

Impressie Nationaal Baggermuseum

Door FADE-IN’80, de Papendrechtse film en videoclub, is een film gemaakt die een goed beeld geeft van wat er in ons museum te zien en te beleven valt.

Filmdag 17 juni 2017

NBM binnenvaartschipWerken op het water.

Op 17 juni a.s. organiseren de Vereniging ‘De Binnenvaart’ en het Nationaal Baggermuseum een filmdag. We duiken in de wereld van de binnenvaart. De binnenvaart is een bedrijfstak met vooral zelfstandige schippers, die met hun niet-zeewaardig schip over vele kilometers vaarwegen hun vracht en passagiers vervoeren. Ze neemt een belangrijke rol in in het logistieke proces.
We laten films zien over het leven op de rivier, meevaren met een containerschip, ‘boodschappen doen’ met een parlevinker, staal vervoeren met een duwboot en een zeeboot bunkeren met een binnenvaartschip.

Programma filmdag Werken op het water

De filmdag op 17 juni 2017 bestaat uit twee (dezelfde) voorstellingen: de ochtendvoorstelling van 11:00 uur tot 13:50 uur en de middagvoorstelling van 14:00 uur tot 16:35 uur.

Het ochtendprogramma begint om 11.00 uur en ziet er als volgt uit:
11:00 uur – Zonder transport staat alles stil.
11:15 uur – Parlevinkers, de varende kruidenier
11:30 uur – Leven op de rivier
12:15 uur – Vervoeren van staal met een duwboot

12:30 uur – Pauze. Soep en broodjes zijn verkrijgbaar in het museum.

13:05 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Baggeren in de Rotterdamse haven en meevaren met een cruiseschip.
13:.27 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Bunkeren van een zeeschip door een binnenvaartschip en meevaren met een containerschip.
13:.50 uur – Einde ochtendvoorstelling

Het middagprogramma begint om 14:00 uur en ziet er als volgt uit:
14:.00 uur – Zonder transport staat alles stil.
14:15 uur – Parlevinkers, de varende kruidenier
14:.30 uur – Leven op de rivier
15:15 uur – Vervoeren van staal met een duwboot

15:30 uur – Pauze. Koffie, thee en frisdrank zijn verkrijgbaar in het museum.

15:50 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Baggeren in de Rotterdamse haven en meevaren met een cruiseschip.
16:12 uur – Belevenissen van de binnenvaart. Bunkeren van een zeeschip door een binnenvaartschip en meevaren met een containerschip.
16:35 uur – Einde middagvoorstelling