Nautilus II

Deze steekhopperzuiger, werd gebouwd bij J. & K. Smit’s Scheepswerven in Kinderdijk en op 21 augustus 1923 te water gelaten. Eigenaar was de firma A. Prins Th. zn. uit Sliedrecht.

De Nautilus II had een lengte van 37 meter, een breedte van 8,5 meter en een hopperinhoud van 200 m3. Het baggervaartuig was bestemd voor onderhoudsbaggerwerk dat door deze firma in de buitenhaven van Scheveningen werd verricht.
In 1928 werd de Nautilus II verkocht aan Zuid Afrika en omgedoopt in Kabeljouw en is daar in 1973 gesloopt.

Bovenstaand model is vervaardigd door de Gebr. Vielhaben en door de firma A. Prins Th. zn. geschonken aan het Nationaal Baggermuseum.

Sleephopperzuiger Waterway

Waterway in Sint Petersburg
Waterway in Sint Petersburg

In het jaar 2001 werd bij IHC Merwede te Hardinxveld-Giessendam de sleephopperzuiger “Waterway” gebouwd in opdracht van Royal Boskalis Westminster te Papendrecht. Deze sleephopperzuiger is van het formaat middelgroot en voor vrijwel alle soorten baggerwerk inzetbaar.
Het schaalmodel van de “Waterway” is nu te zien in het Baggermuseum waar het is opgesteld bij de tentoonstelling over de Stormvloedkering bij Sint Petersburg. De “Waterway” is betrokken geweest bij de baggerwerken bij Sint Petersburg.

Bezoekers aan deze expositie maken kans op een korting voor een reis naar deze stad, gesticht in 1703.

De sleephopperzuiger “Waterway” heeft een hoppercapaciteit van bijna 5000 m3 kan baggeren tot een diepte van 28 meter.

Stoomheimachine

Schaalmodel stoomheimachine (Foto Nationaal Baggermuseum)Een werkend schaalmodel van een stoomheimachine is in de maand september het model van de maand in het Nationaal Baggermuseum.
Het is een werkelijk schitterend miniatuur dat met behulp van luchtdruk in werking kan worden gesteld en een heipaal in het zand slaat. In werkelijkheid waren deze stoomheimachines ongeveer 25 meter hoog en werkte met een heibaas, een machinist en twee tot drie helpers.
In onze regio wordt een heipaal door het veen geslagen tot op een zandlaag en dat noemt men “op stuit”. Daarna wordt er gekalendert, dat wil zeggen; nog een aantal klappen na geven tot men zeker weet dat de paal niet meer zakt.
De stoomheimachine is van het type “Stoommorison” en werd vroeger gebruikt door Zanen & Verstoep.
Dit fraaie schaalmodel maakt deel uit van een grotere collectie werkende schaalmodellen die zijn opgesteld in Het Koetshuis van het Nationaal Baggermuseum.

Sleephopperzuiger Elbe

shz/tshd Elbe, Baggerbedrijf De BoerDe sleephopperzuiger “Elbe” van Baggerbedrijf De Boer in Sliedrecht is in het Nationaal Baggermuseum het model van de maand juni.
Het schip is nu aan het werk in Marokko. De verwachting is dat over enige tijd het schip de Atlantische Oceaan zal gaan oversteken voor baggerwerk in Brasilië.  
De sleephopperzuiger “Elbe” werd gebouwd in 2010 bij Vosta/Ben Kien, Hai Phong. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt 4480 kW. Laadruiminhoud 2800 m3. De lengte over alles bedraagt bijna 80 meter. De baggerinstallatie aan stuurboord heeft een zuigbuis met een diameter van 800 milimeter. De baggerdiepte is 30 meter.  
Baggerbedrijf De Boer werkt ook onder de naam Dutch Dredging en is gevestigd in een monumentaal kantoorpand aan het Doctor Langeveldplein te Sliedrecht. In dit gebouw was ooit het baggerbedrijf gevestigd van K.L. Kalis & Zonen. Veel Nederlandse baggerbedrijven komen oorspronkelijk uit Sliedrecht, de bakermat van de mondiale baggerindustrie.
Het model van de sleephopperzuiger “Elbe” is onlangs door Baggerbedrijf De Boer overgedragen aan het Nationaal Baggermuseum. De “Elbe” staat opgesteld in de expositiezaal in de tentoonstelling over “Leven aan boord”. 

Model van de maand: De Afsluitdijk

De afsluitdijk is het model van de maand maart in het Nationaal Baggermuseum.
In het jaar 1891 werd het eerste plan opgesteld door ir. Cornelis Lely. Na een watersnood in 1916 en een daarop volgende hongersnood in 1918 waren de geesten rijp voor de uitvoering van het plan. In 1920 startte men met het eerste deel van het werk, een 2,5 km lange dijk tussen Noord-Holland en het eiland Wieringen. In het jaar 1927 werd gestart met de aanleg van de afsluitdijk, 32 km lang en 90 meter breed.
Zowel vanuit Noord-Holland als vanuit Friesland werd gewerkt aan de dijk en in 1932 kon het laatste gat in de dijk worden gedicht. Voor die tijd was dit een staaltje van waterbouwkundig vakmanschap dat de aandacht in de rest van de wereld aantrok. Een combinatie van vier grote aannemers werd voor dit werk opgericht, de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken, kortweg de MUZ genaamd.
Vanzelfsprekend waren de Sliedrechtse baggeraars betrokken bij dit grote werk. De mannen verbleven vier weken aan een stuk op het werk en gingen dan voor een weekend met verlof naar huis.