Sponsoring 2024

SPONSORS  
Categorie Jaarlijkse
donatie in €
Faciliteiten
VRIEND < 250,00

1 x per jaar gratis toegang, 2 personen.
Bij bezoek zal Gastvrouw naam en adres afstrepen op
alfabetische lijst die bij de balie ligt.
Vermelding naam in Jaarverslag
Toezending mail met link naar Jaarverslag
Toezending digitale Nieuwsflits
Uitnodiging opening exposities voor 2 personen

BEGUNSTIGER Vanaf 250,00 Als Vriend, plus:
1 x per jaar gratis gebruik van vergaderfaciliteiten van het
museum, exclusief eventuele catering.
BESCHERMER Vanaf 1.000,00 Als Begunstiger, plus:
Vermelding naam en foto op monitor bij de balie
Plus:
Een scheepsmodel in bruikleen, indien gewenst
     

ALLE DONATEURS 

 

1 x per jaar gratis toegang voor 2 personen.
Bij bezoek zal Gastvrouw naam en adres afstrepen op
alfabetische lijst die bij de balie ligt.
Vermelding naam in Jaarverslag, indien gewenst
Toezending digitale Nieuwsflits
Toezending mail met link naar Jaarverslag
Uitnodiging opening exposities voor 2 personen

Download hier het formulier “Overeenkomst periodieke giften”

Banknrs:
ABN AMRO Bank N.V. NL40ABNA0495390771
ING Bank: NL73INGB0004387180