Sponsoring 2021

ZAKELIJK 2021
Categorie Jaarlijkse
donatie in €
Faciliteiten
VRIEND < 100,00 Gratis toegang, éénmalig, 2 personen
Vermelding naam in Jaarverslag
Toezending Nieuwsbrief
Uitnodiging opening exposities voor 2 personen
BEGUNSTIGER 100,00 – 250,00 Als Vriend, plus:
Toezending jaarverslag
BESCHERMER 250,00 – 1.000,00 Als begunstiger, plus:
1 x per jaar gratis gebruik maken van vergaderfaciliteiten van het museum, excl. eventuele catering.
WELDOENER Vanaf 1.000,00 Als Beschermer, plus:
Vermelding naam en foto bedrijfsactiviteiten op de monitor bij de balie.
Een scheepsmodel in bruikleen indien gewenst.
STEUNPILAAR Vanaf 10.000,– Als Weldoener.

PARTICULIEREN 2021

Categorie Jaarlijkse
donatie in €
Faciliteiten
VRIEND 10,00 – 25,00 Gratis toegang, éénmalig, 1 persoon
Vermelding naam in Jaarverslag
Toezending Nieuwsbrief
BEGUNSTIGER 25,00 – 100,00 Als Vriend, plus:
Gratis toegang, éénmalig, 2 personen.
Uitnodiging opening exposities voor 2 personen
BESCHERMER 100,00 – 250,00 Als Begunstiger, plus:
Toezending Jaarverslag
Gratis toegang meerdere malen per jaar, 2 personen
WELDOENER Vanaf 250,00 Als Beschermer, plus:
2 extra vrijkaarten voor familie/vrienden

Download hier het formulier “Overeenkomst periodieke giften”

Banknrs:
ABN AMRO Bank N.V. NL40ABNA0495390771
ING Bank: NL73INGB0004387180