ANBI

Het Nationaal Baggermuseum geniet vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierechten (ANBI)
1. De naam.
  Stichting Nationaal Baggermuseum.
   
2. Het RSIN of het fiscaal nummer.
  8054.53.453
   
3. De contactgegevens.
  Stichting Nationaal Baggermuseum
  Post adres: Molendijk 208 – 3361 ER  Sliedrecht
  Telefoon: 0184 – 425615
  Email: info@baggermuseum.nl
  Internetsite: www.baggermuseum.nl
  Bezoekadres: Nationaal Baggermuseum – Molendijk 204 – 3361 ER  Sliedrecht
   
  Overig:
  ABN AMRO Bank N.V. NL40ABNA0495390771
  ING Bank: NL73INGB0004387180
  K.v.K.: 41122090
  BTW: NL80.54.53.453.B01
   
4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.
  Conservator/beheerder: Ir. C. Dirkzwager – van Leeuwen MA
  Voorzitter : Ing. J.B.E.M. Athmer
  Vice-voorzitter: Ir. A.E. Kips
  Penningmeester: H. de Jong
  Secretaris : R.G. van de Ven
  Plv. secretaris: Ir. C. Kraaijeveld
  Lid: Drs. C.J. van de Graaf jr.
  Lid: Ing. B. Jacobs
  Lid: Dr. J.E. Korteweg
  Lid: Ir. J.R. Kraaijeveld van Hemert
   
5. Het beleidsplan
  Het beleidsplan vindt u in ons jaarverslag, dat u hier kunt downloaden.
   
6. Het beloningsbeleid
  Alle medewerkers inclusief het bestuur maar met uitzondering van de conservator/beheerder verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. De arbeidsvoorwaarden van de conservator/beheerder zijn gebaseerd op de CAO “verzelfstandigde rijksmusea”.
   
7. De doelstelling
  Zij stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren, onderhouden, tijdelijk in bruikleen geven en/of ontvangen en het permanent of tijdelijk tentoonstellen van alle mogelijke voorwerpen, welke direct of indirect verband houden met het ontstaan van en de evolutie in de baggerwereld, daaraan verbonden het organiseren van lezingen en audiovisuele voorstellingen, welke die evolutie betere bekendheid geven en verder al datgene, wat met het hiervoor genoemde te maken heeft of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
   
8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  De uitgeoefende activiteiten worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Deze vindt u hier.
   
9. Een financiële verantwoording
  De financiele verantwoording is opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag vindt u hier.