ANBI

Het Nationaal Baggermuseum geniet vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierechten (ANBI)
1. De naam.
Stichting Nationaal Baggermuseum.
2. Het RSIN of het fiscaal nummer.
8054.53.453
3. De contactgegevens.
Stichting Nationaal Baggermuseum
Post adres: Molendijk 208 – 3361 ER  Sliedrecht
Telefoon: 0184 – 425615
Email: info@baggermuseum.nl
Internetsite: www.baggermuseum.nl
Bezoekadres: Nationaal Baggermuseum – Molendijk 204 – 3361 ER  Sliedrecht
Overig:
ABN AMRO Bank N.V. NL40ABNA0495390771
ING Bank: NL73INGB0004387180
K.v.K.: 41122090
BTW: NL80.54.53.453.B01
4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.
Conservator / beheerder drs. Elke Scheffers
J.B.E.M. Athmer, voorzitter, lid DB en AB
R. Middelkoop – penningmeester. lid DB en AB
R.G. van de Ven, secretaris, lid DB en AB
ir. C. Kraaijeveld, lid AB en 2e secretaris
Mevr. A. Vollebregt-Terpstra, lid AB
C.J. van de Graaf
5. Het beleidsplan
Het beleidsplan vindt u in ons jaarverslag, dat u hier kunt downloaden.
6. Het beloningsbeleid
Alle medewerkers inclusief het bestuur maar met uitzondering van de conservator/beheerder verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. De arbeidsvoorwaarden van de conservator/beheerder zijn gebaseerd op de Museum CAO.
7. De doelstelling
Zij stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren, onderhouden, tijdelijk in bruikleen geven en/of ontvangen en het permanent of tijdelijk tentoonstellen van alle mogelijke voorwerpen, welke direct of indirect verband houden met het ontstaan van en de evolutie in de baggerwereld, daaraan verbonden het organiseren van lezingen en audiovisuele voorstellingen, welke die evolutie betere bekendheid geven en verder al datgene, wat met het hiervoor genoemde te maken heeft of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Deze vindt u hier.
9. Een financiële verantwoording
De financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening vindt u hier.