Bestuur

Bestuur
Het Nationaal Baggermuseum heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur Stichting Nationaal Baggermuseum
J.B.E.M. Athmer  –  voorzitter
R. Middelkoop – penningmeester
R.G. van de Ven – secretaris
mevr. A. Vollebregt-Terpstra
C. Kraaijeveld – 2e secretaris
C.J. van de Graaf
A. Struijk – erevoorzitter

Dagelijks bestuur
J.B.E.M. Athmer  –  voorzitter
R. Middelkoop – penningmeester
R.G. van de Ven – secretaris

Bestuur Stichting Vrienden van het Nationaal Baggermuseum
J.T.A.C. Huijbers –  voorzitter
mevr. A. Vollebregt-Terpstra – penningmeester
A.E. Kips  –  secretaris
M. van der Giessen
C.J. van de Graaf
J.B.E.M. Athmer
R.A.M. Schinagl