Bestuur

Bestuur
Het Nationaal Baggermuseum heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur Stichting Nationaal Baggermuseum
Ir. J.B.E.M. Athmer  –  voorzitter
Ir. A.E. Kips – 2e voorzitter
H. de Jong  –  penningmeester
R.G. van de Ven  –  secretaris
Ing. B. Jacobs
Drs. C.J. van de Graaf
Dr. J.E. Korteweg
Ir. C. Kraaijeveld
Ir. J.R. Kraaijeveld van Hemert
A. Struijk

Dagelijks bestuur
Ir. J.B.E.M. Athmer  –  voorzitter
Ir. A.E. Kips – 2e voorzitter
H. de Jong  –  penningmeester
R.G. van de Ven  –  secretaris

Bestuur Stichting Vrienden van het Nationaal Baggermuseum
Ir. H. Postma  –  voorzitter
Drs. E.A. Lokkerbol  –  penningmeester
Ir. A.E. Kips  –  secretaris
M. van der Giessen
Drs. C.J. van de Graaf
Ir. A.J. de Jong
H. de Jong
Ir. J.B.E.M Athmer