Bestuur

Bestuur
Het Nationaal Baggermuseum heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur Stichting Nationaal Baggermuseum
Ing. J.B.E.M. Athmer  –  voorzitter
Ir. A.E. Kips – 2e voorzitter
W. Blokland – penningmeester
R.G. van de Ven  –  secretaris                                                                                                                                                            Mevr. A. Vollebregt
Ing. B. Jacobs
Drs. C.J. van de Graaf
Ir. C. Kraaijeveld
Ir. J.R. Kraaijeveld van Hemert

Dagelijks bestuur
Ing. J.B.E.M. Athmer  –  voorzitter
Ir. A.E. Kips – 2e voorzitter
W. Blokland – penningmeester
R.G. van de Ven  –  secretaris

Bestuur Stichting Vrienden van het Nationaal Baggermuseum
Ir. H. Postma  –  voorzitter
mevr. A. Vollebregt – penningmeester
Ir. A.E. Kips  –  secretaris
Ir. M. van der Giessen
Drs. C.J. van de Graaf
Ir. A.J. de Jong
Ing. J.B.E.M Athmer
R.A.M. Schinagl