VMBO les

Museumles VMBO

We hebben speciale lessen voor je klaarstaan op de site van het O&O-Fonds waterbouw voor het onderwijs. Deze lessen zijn heel goed te combineren met een bezoek aan het museum. De link naar de lessen: Land boven water – Lesmodule PO, VO en MBO

Naast bovenstaande lessen hebben we ook een eigen VMBO les ontwikkeld waar leerlingen hun eigen beunschip kunnen bouwen.
De intentie van de VMBO les is om leerlingen op een interactieve manier kennis te laten maken met de wereld van het baggeren. Om hun duidelijk te maken dat baggeren een belangrijk aspect is van onze maatschappij en dat werken in de baggerindustrie tot één van de leuke mogelijkheden behoort bij hun beroepskeuze.
De lesbrief bestaat uit 3 onderdelen:
Een voorbereidingsles op school waarbij de leerlingen o.a. zelf een beunschip moeten bouwen; een museumles met een theoretisch deel in het gebouw en een praktisch deel in de BaggerPraktijkTuin van 100 minuten; en een verwerkingsles op school.
De Baggerles kan gevolgd worden bij de vakken aardrijkskunde, techniek, mens en maatschappij.
De voorbereidingsles en de museumles zijn opgebouwd uit 10 praktische baggertesten; o.a. een beroepsfilm, denk-doe opdrachten, werken met baggerbeugels, watertafels, baggersimulator en als sluitstuk zand vervoeren met het zelf gebouwde beunschip in het waterbassin. Uit de onderdelen in de BaggerPraktijkTuin kan ook een keus gemaakt worden, afhankelijk van de maximale tijdsduur aan het museum.

Willen jullie een groep aanmelden? Graag tijdig reserveren en daarbij opgeven de tijdsduur van het museumbezoek en het aantal scholieren. We adviseren om (als dat mogelijk is) een bezoek te plannen op de ochtend buiten de openingstijden. Voor meer informatie en/of reserveren graag een mailtje sturen aan elkescheffers@baggermuseum.nl