VMBO les

Graag nodigen wij jullie uit op bezoek te komen bij het Nationaal Baggermuseum. In het museumgebouw en de BaggerPraktijkTuin zijn voor scholen en andere instellingen diverse educatie mogelijkheden.
Neem vrijblijvend contact op met het museum: 0184-414166 of info@baggermuseum.nl

Museumles VMBO “BAGGER”.
Het museum heeft een VMBO les beschikbaar.
De intentie van de VMBO les is om leerlingen op een interactieve manier kennis te laten maken met de wereld van het baggeren. Om hun duidelijk te maken dat baggeren een belangrijk aspect is van onze maatschappij en dat werken in de baggerindustrie tot één van de leuke mogelijkheden behoort bij hun beroepskeuze.
De lesbrief bestaat uit 3 onderdelen:
Een voorbereidingsles op school waarbij de leerlingen o.a. zelf een beunschip moeten bouwen; een museumles met een theoretisch deel in het gebouw en een praktisch deel in de BaggerPraktijkTuin van 100 minuten; en een verwerkingsles op school.
De Baggerles kan gevolgd worden bij de vakken aardrijkskunde, techniek, mens en maatschappij.
De voorbereidingsles en de museumles zijn opgebouwd uit 10 praktische baggertesten; o.a. een beroepsfilm, denk-doe opdrachten, werken met baggerbeugels, watertafels, baggersimulator en als sluitstuk zand vervoeren met het zelf gebouwde beunschip in het waterbassin. Uit de onderdelen in de BaggerPraktijkTuin kan ook een keus gemaakt worden, afhankelijk van de maximale tijdsduur aan het museum.

Willen jullie een groep aanmelden? Graag tijdig reserveren en daarbij opgeven de tijdsduur van het museumbezoek en het aantal scholieren. We adviseren om (als dat mogelijk is) een bezoek te plannen op de ochtend buiten de openingstijden.