Museumles basisschool

Graag nodigen wij jullie uit op bezoek te komen bij het Nationaal Baggermuseum. In het museumgebouw en de BaggerPraktijkTuin zijn voor scholen, en andere instellingen, diverse educatie mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met het museum: 0184-414166 of info@baggermuseum.nl

Museumles basisschool; “BAGGER, BAGGER, BAGGER”.
Het museum heeft een lesbrief met leskist beschikbaar voor groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool, ontwikkeld door Projectburo Scheffers.
De lesbrief bestaat uit 3 delen: een voorbereidingsles op school van 75 minuten; een museumles met onderdelen in het museumgebouw en de BaggerPraktijkTuin van 100 minuten; en optioneel een verwerkingsles op school.
De doelstelling van de les is leerlingen op een interactieve manier kennis te laten maken met het oer Hollandse beroep baggeren. Aan de orde komt waarom in Nederland baggeren een noodzaak is, hoe baggeren vroeger ging, hoe het in heden gaat en welk materieel baggeraars daarbij gebruiken.
De voorbereidingsles en de museumles zijn onderverdeeld in kleine opdrachten, met actieve proefjes en testjes. Er is een theoretische verdieping waarbij de kinderen gebruik maken van de atlas en kijk- en leesvragen moeten beantwoorden.
Op het baggermuseum is er een cultureel deel en een praktisch deel. De leerlingen worden in de BaggerPaktijkTuin aan het werk gezet met o.a. water, zand, baggerbeugel, takel, graafmachientje of baggerpompfiets. Uit de onderdelen kan een keus gemaakt worden, jullie bepalen de maximale tijdsduur van het museumbezoek.

Willen jullie een groep aanmelden?
Graag tijdig reserveren, met opgave van tijdsduur van het museumbezoek, om welke leeftijdsgroep het gaat en het aantal leerlingen. We adviseren om een bezoek (als het mogelijk is) te plannen op de ochtend, buiten de openingstijden.