Baggermuseum bouwt windpark op zee

Eneco
De heer Gerard Harder van Eneco plaatst windmolen bij opening van expositie ‘Offshore Wind, uitdaging op zee’

Woensdag 7 oktober opende het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht de expositie ‘Offshore Wind, uitdaging op zee.’

“Een compleet nieuwe invalshoek, hoe dit onderwerp aan het grote publiek wordt getoond, aldus Gerard Harder van Eneco in zijn openingsspeech. Jullie laten hier echt `Hollands Glorie` zien. De kennis van de zeebodem en het omgaan met de weersomstandigheden is typisch een ervaring die de Nederlandse baggeraars inbrengen in het ontwikkelingsproces van nieuwe windparken op zee. Dat levert innovatieve oplossingen voor het plaatsen van de steeds maar groter wordende windturbines.
Bij windpark Eneco Luchterduinen dat afgelopen maand volledig in bedrijf is gesteld, hebben samenwerkende partijen een nieuwe fundering ontworpen, waarbij een besparing van 10% minder staal is gerealiseerd. Dat is niet alleen goed voor de kostenreductie in de energiebranche, maar ook een bijdrage in duurzaamheid.

Jammer dat de overheid de productie van energie nog steeds ziet als een opdracht voor de energiebedrijven. De keten van partners kan veel betere oplossingen aan dragen en sneller werken, dan de traditionele relaties tussen opdrachtgevers, aannemers en afnemers van stroom. En snelheid is hard nodig in de transitie van fossiele- naar hernieuwbare energie.”

De expositie in het Nationaal Baggermuseum laat aan de hand van de technische werkzaamheden van de waterbouwers zien, hoe er geïnnoveerd wordt in de Offshore Wind sector. Een relatieve jonge tak van sport voor de waterbouwers. Het eerste windpark op de Noordzee is gerealiseerd in 2002 voor de kust van Denemarken, Horns Rev 1.

Afbeeldingen, films en modellen van speciaal ontwikkelde transport- en installatieschepen, kabellegers, steenstorters en crewboten nemen de bezoekers mee de zee op. De portretten van mensen aan het werk laten duidelijk zien dat deze uitdaging op zee niet kan worden aangegaan zonder samenwerking, oog voor veiligheid en het beste materieel wat denkbaar is. Kom en ervaar het zelf.