Filmdag 9 juli 2016

FilmdagMaandelijkse filmdag Baggermuseum over ‘Strijd tegen het water’
De filmdag op 9 juli a.s. staat in het teken van de tentoonstelling ‘Strijd tegen het water’. Nederland is een delta en dat zorgt ervoor dat we van onze kwetsbaarheid onze kracht hebben gemaakt. 
De tentoonstelling bestaat uit een 6-tal thema’s, namelijk leven op hoger gelegen gebieden, ontginnen van grond en het winnen van turf, aanleg van polders en dijken, de inzet van stoommachines, (delta)plannen en maatregelen om toekomstige overstromingen te voorkomen.
Tijdens deze filmdag vertonen we films die ingaan op de thema’s ontginnen van grond en het winnen van turf, aanleg van polders en dijken en de inzet van stoommachines.

De filmdag vindt plaats op zaterdag 9 juli 2016. U kunt kiezen uit twee voorstellingen: de eerste voorstelling begint om 11.05 uur tot 13.55 uur. In de lunchpauze zijn huisgemaakte soep en/of vers belegde broodjes in het museum verkrijgbaar.
De tweede voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.45 uur. In de pauze zijn consumpties naar keuze te bestellen.

De filmdag op 9 juli 2016 bestaat uit twee voorstellingen:
de ochtendvoorstelling van 11.05 uur tot 13.55 uur en de middagvoorstelling van 14.00 uur tot 16.45 uur.

Het ochtendprogramma begint om 11.05 uur en ziet er als volgt uit:

 • 11:.05 uur Strijd tegen het water. In vogelvlucht worden de gevaren en maatregelen getoond in de strijd tegen het water (526).
 • 11:15 uur Turfwinning in Vinkeveen. Zo werd ongeveer 45 jaar geleden turf gewonnen de Vinkeveense Plassen.
 • 12:15 uur Zicht op water, dijken en wegen. Hoe het waterschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ervoor zorgt dat we droge voeten hebben en houden (291)

12:35 uur Pauze. Soep en broodjes zijn verkrijgbaar in het museum.

 • 13:05 uur Polders van Nederland. Het inpolderen van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. 

13:55 uur Einde ochtendvoorstelling

Het middagprogramma begint om 14.00 uur en ziet er als volgt uit:

 • 14:00 uur Strijd tegen het water. In vogelvlucht worden de gevaren en maatregelen getoond in de strijd tegen het water (526)
 • 14:10 uur Turfwinning in Vinkeveen. Zo werd ongeveer 45 jaar geleden turf gewonnen de Vinkeveense Plassen
 • 15:10 uur Zicht op water, dijken en wegen. Hoe het waterschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ervoor zorgt dat we droge voeten hebben en houden (291)

15:30 uur Pauze. Thee en koffie zijn verkrijgbaar in het museum.

 • 15:55 uur Polders van Nederland. Het inpolderen van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk (316)

16:45 uur Einde middagvoorstelling

Dompel je onder tijdens de week van ons water

RainbowNederland, Waterland. Van zee aan de kust tot het water uit de kraan. In de loop der eeuwen hebben we veel naar onze hand gezet. Voor ons Nederlanders is dat niet eens meer zo bijzonder. Maar vraag het buiten onze grenzen en de meesten zijn zwaar onder de indruk.

De Nederlandse Deltawerken zijn wereldberoemd. Onze expertise in waterbeheer geldt als één van de belangrijkste exportproducten. En het Nederlandse kraanwater behoort tot het schoonste en lekkerste op aarde. Jaarlijks produceren we maar liefst 1,2 miljard kubieke meter. Dat is ongeveer 480.000 zwembaden vol heerlijk vers drinkwater.

In “De week van ons Water”, van 3 t/m 7 mei, vieren we de bijzondere band met het water.
Het Nationaal Baggermuseum doet mee aan de activiteiten van “De week van ons Water”. Baggeren is natuurlijk van essentieel belang voor ons waterbeheer. Het op diepte houden van sloten en rivieren voor een adequate afvoer van regenwater is één van de belangrijke taken van baggeraars. In de BaggerPraktijkTuin van het Baggermuseum kun je zelf ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Je mag zelf baggeren, graven met een graafmachine, rainbowen, dijken bouwen en nog veel meer. Ontdek dat werken in de waterbouw leuk en uitdagend is. De BaggerPraktijkTuin is open van dinsdag 3 mei tot en met zaterdag 7 mei van 14:00 tot 16:30 uur.

Meivakantie Baggermuseum start met filmdag

Filmdag 23 april 2016In de meivakantie organiseert het Nationaal Baggermuseum tal van activiteiten voor elke leeftijd. De inmiddels bekende filmdag vindt plaats op zaterdag 23 april.
De BaggerPraktijkTuin is tijdens de meivakantie open en staat in de tweede week in het teken van “de week van het water”.

De filmdag op zaterdag 23 april heeft het thema “Baggeren voor Bruggen”. Het aanleggen van een brug is een kunstwerk. Het zijn stevige constructies en er komt veel gewicht op de pijlers te staan. Er moet rekening worden gehouden met het verkeer wat er overheen rijdt, met de schepen die er onderdoor moeten varen en met alle weersomstandigheden.
Voor het maken van een stevige ondergrond is baggeren onmisbaar. Baggeraars verwijderen de bovengrond en verdichten de bodem.
Tijdens de filmdag worden beelden vertoond van het baggeren en bouwen van verschillende bruggen zoals de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering. Ook de bouw van de Maastunnel komt aan bod. De films bestrijken een periode van bijna tachtig jaar.

Programma filmdag Baggeren bij bruggen

Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit:

 • 11.10 – 11.30 uur Bouw van de Maastunnel (1937-1942)
 • 11.30 – 12.02 uur Aanleg en bouw van de Zeelandbrug (1962-1965)
 • 12.02 – 12.27 uur De funderingswerken van de stormvloedkering Oosterschelde (eind jaren ’60-1986)

12.27 – 13.00 uur Lunchpauze met huisgemaakte soep en vers belegde broodjes

 • 13.00 – 13.50 uur Aanleg van verschillende bruggen in binnen- en buitenland
 • 13.50 – 14.10 uur Bouw van de Janumabrug in Bangladesh, twee culturen werken samen

Het middagprogramma begint om 14.15 uur en ziet er als volgt uit:

 • 14.15 – 14.35 uur Bouw van de Maastunnel (1937-1942)
 • 14.35 – 15.07 uur Aanleg en bouw van de Zeelandbrug (1962-1965)
 • 15.07 – 15.32 uur De funderingswerken van de stormvloedkering Oosterschelde (eind jaren ’60-1986)

15.32 – 15.50 uur Pauze met thee, koffie en frisdrank

 • 15.50 – 16.40 uur Aanleg van verschillende bruggen in binnen- en buitenland
 • 16.40 – 17.00 uur Bouw van de Janumabrug in Bangladesh, twee culturen werken samen

Nationale Museumweek 16 april t/m 24 april

MoerdijkbrugOns echte goud is het thema van de Nationale Museumweek 16 tot en met 24 april. Elk museum dat mee doet aan de Nationale Museumweek heeft een pronkstuk uit haar collectie voorgedragen, waar gedurende deze week extra aandacht aan wordt besteed.

Het Baggermuseum zet het model van de Moerdijkspoorbrug tijdens de museumweek in het zonnetje. Waarom? Het Baggermuseum viert een jubileum; het is 40 jaar gehuisvest in het woonhuis van de familie Volker, voormalig baggerbaron uit Sliedrecht. Adriaan Volker nam de onderbouw van de Moerdijkspoorbrug aan, 10 pijlers, 2 landhoofden en 2 aansluitende dammen. Voor die tijd een zeer riskante onderneming. Tot 1860 dacht men nog dat het onmogelijk zou zijn om het brede Hollands Diep, met sterke stromingen, diepe stroomgeulen en sterke ijsgang te overbruggen. En toch… in 1872 lag er een spoorbrug over het Hollands Diep. Dankzij waterbouwkundig vernuft werd de ontbrekende schakel in de spoorwegverbinding tussen Brabant en Zuid-Holland gerealiseerd.

Tijdens de museumweek organiseert het Baggermuseum drie jubileumrondleidingen met als thema ‘Historie firma Volker’. De rondleidingen worden gegeven op zaterdag 16 april, woensdag 20 april en zaterdag 23 april vanaf 14:00 uur. U bent van harte welkom. Er zijn behalve entree geen extra kosten verbonden aan de rondleidingen. U kunt zelfs het vrijkaartje van de museumjaarkaart bij ons inleveren, die u kunt verkrijgen via het uploaden van uw pasfoto voor op uw museumkaart. Tijdens de museumweek schenken wij gratis een kopje koffie of thee.

Kranen-kunstwerken expo

Kranen kunstwerktentoonstelling

Kranen kunstwerktentoonstelling

Tot 7 mei is in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht een expositie te zien van Marie en Roel Teeuwen. Zij hebben een aantal ontwerpen voor kunstwerken gemaakt die een kraan als basis hebben. Aanleiding voor deze expositie is het feit dat de hoge (scheepsbouw) kranen in de Merwedezone aan het verdwijnen zijn door modernisering, sluiting of fusie van scheepsbouwbedrijven. Met deze ontwerpen willen zij ons aan het denken zetten hoe een oude kraan ook op een andere manier zijn plek in de regio zou kunnen behouden.